Po raz kolejny nastąpiła zmiana w kwestii otwarcia dla sprzedających ostrowskich targowisk i zieleniaków. W związku z ostatecznymi wytycznymi sanepidu zniesiony został nakaz zamknięcia wszystkich miejsc sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy) zlokalizowanych na targowiskach i zieleniakach z terenu Ostrowa Wielkopolskiego.  

Jak informowaliśmy w środę 25 marca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ze względu na sytuację epidemiczną wynikającą z zagrożenia koronawirusem, nakazał bezwzględne zamknięcie wszystkich miejsc sprzedaży z punktów otwartych zlokalizowanych na targowiskach z terenu powiatu ostrowskiego.

Otrzymano jednak ponownie, tym razem ostateczne wytyczne dotyczące sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy na wolnej przestrzeni) zlokalizowanych na targowiskach z terenu województwa wielkopolskiego (których zamknięcie miało nastąpić 28 marca 2020 r.).

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował o otrzymanych od Głównego Inspektora Sanitarnego wymaganiach i zasadach dla sprzedawców prowadzących m.in. sprzedaż żywności na targowiskach, ale także innych produktów.

Jak zaleca GIS, należy:

– stosować właściwą higienę rąk,

– stosować higienę kaszlu i oddychania,

– stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością,

– ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego,

– zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra),

– w miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.

Jak podkreśla Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zarządca targowiska powinien podjąć decyzję o ograniczeniu działania targowiska wówczas, gdy wskazania te nie mogą być przestrzegane.

W związku z tym, jak informuje Zarząd Spółki Targowiska Miejskie SA z dniem 28 marca 2020 r., zniesiony zostaje nakaz zamknięcia wszystkich miejsc sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy) zlokalizowanych na targowiskach i zieleniakach z terenu Ostrowa Wielkopolskiego.  

Czy to koniec z zawirowaniami w kwestii otwarcia i możliwości handlu na ostrowskich targowiskach? Wiele będzie zależało od zachowania sprzedawców, klientów, stosowania się do zaleceń oraz sytuacji epidemiologicznej w Ostrowie oraz w całym kraju.
ŹRÓDŁOUM Ostrów