fot: Jarosław Grabarek

Grupa senatorów Rzeczypospolitej Polskiej opublikowało oświadczenie wzywające przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do zaprzestania działań i wypowiedzi godzących w dobre imię pracowników Domów Pomocy Społecznych oraz personelu medycznego podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2. Oświadczenie podpisała również ostrowska senator Ewa Matecka.

Jak czytamy w opublikowanym oświadczeniu – „Na pierwszej linii walki z pandemią wirusa SARS-CoV-2 znajdują się przedstawiciele zawodów medycznych oraz pracownicy Domów Pomocy Społecznej, którzy każdego dnia dbają o zdrowie i życie Polek i Polaków.

W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z działaniami i wypowiedziami przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, godzącymi w dobre imię wszystkich pracowników systemu ochrony zdrowia i DPS-ów. Pan Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia stwierdził np., iż pracownicy medyczni bagatelizują procedury bezpieczeństwa związane z koronawirusem.”

Sygnatariuszy oświadczenia podkreślają – „Nie do zaakceptowania jest wystawianie przez wojewodów nakazów pracy dla m.in. matek na urlopach macierzyńskich, samotnie wychowujących dzieci czy kobiet w ciąży do walki z pandemią COVID-19. Skandalem jest nakładanie wielotysięcznych kar na te osoby.

Senatorowie KO wezwali przedstawicieli rządu „do natychmiastowego zaprzestania publicznych działań i wypowiedzi, godzących w dobre imię lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałego personelu medycznego a także pracowników Domów Pomocy Społecznej”.

Senatorowie nawołują jednocześnie do solidarności i wsparcia dla tych, którzy najmocniej walczą z epidemią.

Pełna treść opublikowanego oświadczenia: