W piątek, 28 grudnia ub.r. odbyła się trzecia sesja nowej Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, podczas której zostały uchwalone m.in. budżet na rok 2019 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 2026. Planowane dochody opiewają na kwotę 84,2 mln zł, natomiast wydatki stanowią 82,1 mln zł.

Budżet 2019 roku jest pierwszym od wielu lat, który zakłada osiągnięcie nadwyżki budżetowej w wysokości 2,1 mln zł, tj. w kwocie niezbędnej do spłat pożyczek oraz wykupu obligacji przypadających na ten rok, bez zaciągania nowych zobowiązań. Stan zadłużenia, jaki nowy burmistrz zastał na starcie swojej działalności, wynosi 19,6 mln zł. Konieczność wypracowania nadwyżki wpływa znacząco na ograniczenie wydatków majątkowych – w tym inwestycyjnych, które stanowią w roku 2019 kwotę 10,6 mln zł.

Projekt budżetu na rok bieżący został przedłożony jeszcze przez poprzedniego włodarza. Urzędujący Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak dokonał autopoprawki polegającej m.in. na odłożeniu w czasie ewentualnej rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Skalmierzycach ze względu na konieczność analizy potrzeb lokalowych szkół w Nowych Skalmierzycach oraz Skalmierzycach, ilości dzieci i prognoz w tym zakresie, jak również potencjalnej zmiany obwodów szkolnych. Pierwotnie planowane wydatki całkowite na ten cel wynosiły 3,1 mln zł, w tym na 2019 rok przypadał 1 mln zł.

– Rada Gminy i Miasta ze zrozumieniem przyjęła przedstawioną przez burmistrza autopoprawkę i jednogłośnie uchwaliła budżet na 2019 rok, co wróży dobrą, ponad podziałami współpracę dla dobra Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz jej mieszkańców. Burmistrz Jerzy Łukasz Walczak będzie czynił wszelkie starania o pozyskanie środków zewnętrznych – powiedziała zastępca burmistrza Agnieszka Sipka.

Po dokonanej autopoprawce wydatki inwestycyjne obejmują m.in. następujące zadania:
– przebudowy dróg gminnych – ul. Jabłonkowej w Śliwnikach, ul. Parkowej we Węgrach, ul. Szkolnej w Biskupicach Ołobocznych oraz ul. Wiśniowej w Skalmierzycach,
– instalacje fotowoltaiczne – projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”,
– stworzenie poczekalni w budynku dworca w Nowych Skalmierzycach na potrzeby osobowego ruchu kolejowego.

 
ŹRÓDŁOUMiG Nowe Skalmierzyce, Bolesław Borkowski
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments