Na sesji 21 października radni gminy Nowe Skalmierzyce przyjęli dwie uchwały skierowane wobec seniorów – w sprawie przyjęcia „Skalmierzyckiej Karty Seniora”, czyli programu mającego na celu wzmocnienie aktywności społecznej i poprawę jakości życia osób powyżej 60. roku życia zamieszkujących na terenie gminy a także przyjęcia „Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2023″ nakreślającego strategię działań prowadzących do zaspokojenia najistotniejszych potrzeb tej grupy.

Obecnie prowadzone są rozmowy z przedsiębiorcami zajmującymi się m.in. usługami gastronomicznymi, fryzjerskimi, kosmetycznymi czy działalnością zwaną powszechnie jako „złota rączka”, o przystąpieniu do programu i zaoferowaniu osobom posiadającym kartę ulg, stałych zniżek czy okresowych ofert specjalnych.

– Nasz najnowszy element polityki społecznej wspomoże znacząco środowisko osób starszych. Pozwoli im nie tylko na łatwiejszy dostęp do różnego rodzaju usług, dóbr kultury, ale też będzie ich aktywizował i zachęcał do działania. Planujemy nawiązać współpracę z sąsiednimi samorządami i instytucjami, aby zbudować dla naszych seniorów jak najlepszą ofertę – powiedział burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.


Gminę Nowe Skalmierzyce zamieszkuje obecnie prawie 2500 osób powyżej 60. roku życia i to ta grupa będzie bezpośrednim odbiorcą programu. Wszelkie aktualności w tym temacie można śledzić na stronie internetowej urzędu www.noweskalmierzyce.pl/pl/strona/senior. Wnioski o wydanie „Skalmierzyckiej Karty Seniora” będą przyjmowane od nowego roku.
ŹRÓDŁOUMiG Nowe Skalmierzyce, Dariusz Smułka
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments