ekologia dym komin spalarnia odpadów
zdjęcie poglądowe, pixabay.com

W Ostrowie Wielkopolskim jak już informowaliśmy planowana jest budowa spalarni odpadów – elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę. Instalacja według planów ma powstać na terenach byłego ZNTK przy ulicy Wrocławskiej.

W związku z tym, że od pewnego czasu nie pojawiały się informacje, jak wygląda sytuacja z przedmiotową inwestycją zadaliśmy pytania miejskim urzędnikom odnośnie tej inwestycji i czy będzie ona kontynuowana.

Jak poinformowało nas Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego –Inwestycja pn. „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę – nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego” jest w trakcie przygotowania. Zakończono prace związane z koncepcją projektu budowy elektrociepłowni. Aktualnie spółka Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. ubiega się o wydanie decyzji środowiskowej na to zadanie inwestycyjne.

Kontynuowane są jak wynika z przesłanej nam odpowiedzi również prace związane z opracowaniem ostatecznej wersji studium wykonalności dla projektu. Inwestycja ta, jak informuje na urząd ma rozwiązać przede wszystkim problem zagospodarowania wysoko energetycznych frakcji zawartych w odpadach komunalnych zbieranych w rejonie funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. oraz wysuszonych osadów ściekowych z oczyszczalni w Rąbczynie.

W kwestii finansowania inwestycji, jak czytamy w przesłanej odpowiedzi – Na tym etapie prac rozważane są różne formy finansowania, choć priorytetową formą finansowania jest program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Racjonalna gospodarka odpadami”.

W dokumencie programowym przewidziano następujące możliwości finansowania:

  1. Dotacja: do 50 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 mln zł,
  2. Pożyczka: do 100 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 400 mln zł.

Jak informuje nas Urząd Miejski w Ostrowie, w oparciu o środki NFOŚiGW możliwe jest uzyskanie finansowania nawet dla 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Na obecnym etapie prac nad studium wykonalności nakłady inwestycyjne na realizację Projektu szacowane są na poziomie ok. 120 mln złotych netto. Zakładane jest pozyskanie dotacji oraz pożyczki preferencyjnej, co łącznie zabezpieczy 100% kosztów kwalifikowanych.

Do tej pory na prace związane z planowaną inwestycją poniesiono nakłady wysokości ponad 265 000zł (do 31.05.2021 – 171 103,43zł, od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r. – 94 tys. zł netto).

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Miasto Ostrów ogłosiło również podpisania listy intencyjnego dotyczącego instalacji wodorowej w Ostrowie. Nasunęło nam się w tym miejscu pytanie, czy inwestycje nie będą się nawzajem wykluczały. Jak informuje nas Urząd Miejski – Obie instalacje uzupełniają się i nie ma mowy o konflikcie elektrociepłowni z instalacją wodorową. Dywersyfikacja, czyli łączenie różnorodnych inwestycji, to przykład bezpiecznego zarządzania w trosce o dobro miasta, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych możliwości.

Artykuł dotyczący powstania ewentualnej instalacji wodorowej w Ostrowie jeszcze dzisiaj zamieszczony zostanie na naszym portalu.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments