zdjęcie poglądowe

RADNI pytają. MIASTO odpowiada. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego radny Piotr Lepka złożył interpelację w sprawie kosztów poniesionych na budowę spalarni odpadów, która ma powstać w Ostrowie Wielkopolskim.

Radny Piotr Lepka w swojej interpelacji prosił – „o przedstawienie informacji o sumarycznych kosztach poniesionych w latach 2019-2022 według stanu na dzień 31.12.2022 przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej CRK na całe spektrum zagadnień dotyczących etapu przygotowania inwestycji. Dodatkowo w odniesieniu do wiersza o I.p. 5 z przywołanej tabeli (dotyczącego przygotowania i prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i komunikacyjnych oraz przygotowania pakietów medialno-promocyjnych wraz z materiałami filmowymi) proszę o wskazanie podmiotu bądź podmiotów, które realizowały odpłatnie usługę w tym obszarze lub pokrewnym (w zakresie public relations, strategii medialno-informacyjnych itp.) oraz w jakim okresie czasu były realizowane takie usługi i kiedy zostały zawarte stosowne umowy”.

W udzielonej przez Urząd Miejski odpowiedzi podano tylko zestawienie tabelaryczne dotyczące kosztów. Nie udzielono odpowiedzi na drugie z pytań w ramach tej interpelacji.

Zestawienie poniesionych kosztów inwestycyjnych dotyczących przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę – nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego” wg stanu na dzień 31.12.2022 roku przedstawia załączona poniżej tabela:

Zwróciliśmy się z pytaniami do Urzędu Miejskiego w Ostrowie na jakim etapie jest obecnie przedmiotowy projekt i jak obecnie wygląda harmonogram planowanych przedsięwzięć związanych z przedmiotowym zadaniem. Jak nam poinformowano – „Na ten moment Centrum Rozwoju Komunalnego czeka na wydanie decyzji środowiskowej. W tym czasie organizowane są wyjazdy studyjne dla przedstawicieli rad osiedla, radnych i innych interesariuszy zainteresowanych tematem. 10 i 24 maja odbędą się wyjazdy do Konina, aby pokazać jak wygląda proces spalania odpadów komunalnych w elektrociepłowni Konin”.

Zobacz również: Spalarnia odpadów w Ostrowie. Mieszkańcy składają petycje
Subscribe
Powiadom o
2 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments

Jedyny MERYTORYCZNY radny bez podziału na opcje polityczne. P. S. Kiedy osoby odpowiedzialne za 120% podwyżki ogrzewania będą rozliczone?

Jedyny, pewny czas na rozliczenie to wiosna 2024