Podsumowanie pierwszej edycji Rewitalizacyjnego Budżetu Obywatelskiego, miejskie dotacje dla lokalnych organizacji na społeczne projekty rewitalizacyjne oraz bieżący stan prac modernizacyjnych na ostrowskim Deptaku to główne tematy X posiedzenia Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji, które odbyło się 18 lutego.

Ten mały jubileusz był okazją nie tylko do podsumowań, ale również przedstawienia planów działań rewitalizacyjnych na 2020 rok – wskazuje Mateusz Nycek, przewodniczący Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji.

Podczas posiedzenia podsumowano pierwszą edycję Rewitalizacyjnego Budżetu Obywatelskiego, który Ostrów Wielkopolski wprowadził jako pierwsze miasto w Polsce. W jego wyniku w 2020 roku będzie realizowanych 5 zadań z zakresu rewitalizacji społecznej wybranych bezpośrednio przez mieszkańców, m.in. kino plenerowe, porady psychologiczne i edukacja antysmogowa dla dzieci i młodzieży czy mini-koncert świąteczny na ostrowskim Deptaku. Przedstawiono również inne wdrażane „miękkie” działania takie jak m.in. miejskie dotacje dla lokalnych organizacji na społeczne oddolne inicjatywy rewitalizacyjne.

Zastępca Prezydenta Miasta Sebastian Górski przedstawił ogólne zasady udostępniania nowego obiektu Ostrowskiego Centrum Aktywności Lokalnej organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym, co planowane jest od połowy marca tego roku. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Marcin Wieruchowski omówił bieżący stan prac modernizacyjnych na ostrowskim Deptaku. Z kolei wiceprezydent Mikołaj Kostka zapowiedział, że od kwietnia 2020 r. zostaną wdrożone konkretne rozwiązania w celu realnego ograniczenie ruchu i postoju aut na ostrowskim Rynku.

Rok 2020 będzie tym ważnym czasem w procesie rewitalizacji miasta, gdy zostaną zakończone i oddane do użytku duże inwestycje rewitalizacyjne, takie jak zmodernizowany trakt od Placu Rowińskiego do ul. Kolejowej i Sukienniczej, Ogródki Jordanowskie i Amfiteatr w Parku Miejskim – zaznacza Mikołaj Kostka, Zastępca Prezydenta Miasta.

Ostrowski Komitet Rewitalizacji to społeczny organ opiniodawczy – doradczy Prezydenta Miasta w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i oceną procesu rewitalizacji utworzony na podstawie przepisów ustawy o rewitalizacji. Powołany został Zarządzeniem Prezydent Miasta Beaty Klimek z dnia 31 stycznia 2017 r.

Naszą współpracę cenię tym bardziej, że Ostrowski Komitet Rewitalizacji nie tylko wypełnia podstawowe obowiązki formalne i opiniodawcze, ale również pozytywnie inicjuje wartościowe działania i podejmuje nowe inicjatywy związane z rewitalizacją naszego miasta – podsumowuje prezydent Beata Klimek.