Ministerstwo Zdrowia uruchomiło aplikację, która ma wesprzeć obywateli w stanie pandemii w Polsce i pomóc ocenić ryzyko zakażenia koronawirucem SARS-CoV-2.

Poprzez wywiad, który jak czytamy ma charakter wyłącznie informacyjny, ale jest oparty w całości na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz amerykańskiej agencji Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Musimy również pamiętać, że nie jest to porada, konsultacja ani diagnoza lekarska.

Przed rozpoczęciem wywiadu należy przeczytać Warunki korzystania z usługi pamiętając, że:

  • W Polsce obowiązkowa kwarantanna nakładana jest automatycznie m.in. na osoby po przekroczeniu granicy oraz na osoby mieszkające z osobą kierowaną na kwarantannę po 31.03.2020, jeśli stan zdrowia tych osób na to pozwala.
  • Wywiad to nie diagnoza. Wywiad ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest poradą, konsultacją, ani diagnozą lekarską. Wywiad oraz jego wyniki są w całości oparte na wytycznych WHO oraz CDC dotyczących COVID-19.
  • Nie używaj w przypadkach nagłych. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia natychmiast zadzwoń na numer alarmowy 999 lub 112.
  • Twoje dane są bezpieczne. Informacje, które podajesz, nie są nikomu udostępniane. Wywiad jest anonimowy.
  • Wywiad nie jest przeznaczony dla osób zdiagnozowanych jako pozytywne w ramach testu na obecność koronawirusa.

System „Sprawdź, czy masz objawy COVID-19” ma za zadanie wspierać proces oceny stanu pacjenta i prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem. Aplikacja do oceny stanu pacjenta (triage) w zakresie choroby COVID-19 wraz z poradami na temat tego, jakie kroki powinien podjąć diagnozujący się użytkownik dostępna jest w serwisie www.pacjent.gov.pl pod adresem https://pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy