Po wczorajszym artykule dotyczącym prowadzonych przez Urząd Miejski kontroli w placówkach oświatowych otrzymaliśmy stanowisko na naszą skrzynkę mailową, w formie sprostowania w tej sprawie, przesłała nam Fundacja Edukacja i Nauka oraz Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa, które poniżej publikujemy.

Szkoła Polsko-Kanadyjska i Fundacja Edukacji i Nauki wskazują, że:

Według obowiązujących przepisów prawa na chwilę obecną nie ma żadnych wiążących obowiązków jakiegokolwiek zwrotu dotacji ani nawet podstaw prawnych dla Szkoły i Fundacji do dokonania jakiegokolwiek zwrotu – sprawa kontroli dotacji oświatowej nie została prawomocnie zakończona i w świetle prawa nie ma w tej sprawie żadnych ostatecznych rozstrzygnięć.

Zgodnie z konstytucyjnymi i ustawowymi zasadami postępowanie administracyjne w tym zakresie z mocy prawa jest dwuinstancyjne (Prezydent Miasta jest tylko I instancją), obecnie toczy się w SKO,a następnie może podlegać również kontroli sądu administracyjnego (na szczeblu WSA i NSA).

W tym świetle nieuprawnione są stwierdzenia o „niesłusznie wydatkowanej dotacji”, ponieważ nie zostało to prawomocnie stwierdzone.

W dodatku – przynajmniej w przypadku Polsko-Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej – rzekome nie prawidłowości w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji nie zostały wykazane „zdaniem kontrolujących urzędników”, lecz jednej nieuprawnionej prywatnej osoby – niebędącej urzędnikiem samorządowym ostrowskiego Urzędu, więc nieponoszącej prawnie tzw. odpowiedzialności urzędniczej za swoje kłamliwe hipotezy i błędne wnioski – świadczącej komercyjne i dodatkowo płatne usługi „kontrolne”, co jest sposobem prowadzenia kontroli sprzecznym ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej (uchwała w zał.), Ministerstwa Edukacji Narodowej i Audytora Wewnętrznego Urzędu Miejskiego.

Zatem już dzisiaj wiadomo, że protokół kontroli Polsko-Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej jest wytworem nawet nie miejskich urzędników,a jednej nieuprawnionej prywatnej osoby (dwie urzędniczki również podpisane pod protokołem kontroli zostały w toku późniejszej korespondencji w ramach postępowania administracyjnego określone przez sam Urząd Miejski jako wykonujące jedynie „czynności techniczne”).


O sprawie pisaliśmy w artykule Kolejne placówki oświatowe kontrolowane w zakresie prawidłowego wykorzystywania dotacji oświatowych, w którym oparliśmy się na udzielonych nam odpowiedziach na pytania, które przesłaliśmy do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.


Do sprawy będziemy jeszcze wracać po decyzjach organów rozpatrujących odwołanie w przedmiotowej sprawie.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments