Stary Cmentarz w Ostrowie. Najstarszy czynny cmentarz w Polsce. Galeria zdjęć.

1

Stary cmentarz rzymskokatolicki pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa w Ostrowie to najstarszy czynny cmentarz katolicki w Polsce. Jest on starszy od Cmentarza Rakowickiego w Krakowie i Powązek w Warszawie.

Znajduje się on między ulicami Wrocławską, Chopina a Wysocką. Powszechnie przyjmuje się, że cmentarz istnieje od 1784 roku. Jest wpisany do rejestru zabytków (rej. zab. nr 492/A z dn.12.03.1987r.). Wśród nagrobków można znaleźć formy klasyczne, neoromantyczne, secesyjne, kubiczne, a pomniki nagrobne były niejednokrotnie wykonywane przez znanych rzeźbiarzy. Na cmentarzu zachowały się piękne okazy starodrzewu, na uwagę zasługują aleje cmentarne wysadzane grabami i lipami.

Stary cmentarz jest miejscem spoczynku wielu zasłużonych nie tylko dla Ostrowa osób. Spoczywają na nim m.in.:

– Gustaw Bojanowski – pisarz, pracował na stanowisku wicestarosty jak również w Okręgowym Urzędzie Likwidacyjnym,

– Maria Zofia Stanisława Bojarska – nauczycielka, przełożona Gimnazjum i Liceum im. Emilii Sczanieckiej, w okresie II wojny światowej organizowała tajne nauczania, odznaczona Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasłużonych,

– Jan Kompałła – ksiądz, inicjator budowy Królewskiego Katolickiego Gimnazjum Męskiego,

– Augustyn Szamarzewski – ksiądz, patron polskich spółek zarobkowych, prefekt Wyższej Szkoły Żeńskiej w Ostrowie,

– Marian Kostrzewski – działacz społeczny i kulturalny, nauczyciel, instruktor harcerski,

– Anastazy Cywiński – poeta, nauczyciel w Królewskim Gimnazjum.

Cmentarz kilkakrotnie mógł zostać zlikwidowany. Ostatnia próba likwidacji podjęta została w 1962, gdzie wydano zgodę na likwidację nekropolii. Ostatecznie dopiero w 1982 została ona cofnięta. Niestety w tym okresie cmentarz uległ dewastacji i obecnie prowadzone są m.in coroczne kwesty w Zaduszki na których zbierane są pieniądze na renowację zabytkowych grobowców.

Powyższe zdjęcia wykonano w październiku 2021 roku. Zdjęcia z 2019 roku wykonane również wieczorem w Dzień Zaduszny dostępne są tutaj https://www.twojostrow.pl/stary-cmentarz-w-ostrowie-galeria-zdjec/id-14204
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments

Na tym cmentrzu została pochowana moją babcia lecz jej grób został już zlikwidowany