zdjęcie poglądowe

Średnio co cztery godziny wyjeżdżali w 2019 roku do akcji strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Ostrowa Wielkopolskiego. Wyjeżdżają oni nie tylko do akcji na terenie naszego powiatu, ale również do zdarzeń w innych regionach.

W 2019 roku odnotowano dokładnie 2017 zdarzeń, co daje mniej więcej 5,5 zdarzenia na dobę i wyjazd średnio co 4 godziny. W porównaniu do roku 2018 zanotowano spadek o 246 zdarzeń.

Tylko co trzecie zdarzenie to pożary. Większość interwencji dotyczyła wypadków komunikacyjnych oraz akcji związanych z usuwaniem zniszczeń po burzach, wichurach i ulewach. 74 razy ostrowscy strażacy byli wzywani do fałszywych alarmów. Przejechali 84 127 kilometrów, a średni dojazd na miejsce zdarzenia w ubiegłym roku wyniósł 8 minut i 25 sekund

Największą akcją w ubiegłym roku był pożar składowiska odpadów wielkogabarytowych przy ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim.

W jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskich służy ponad 100 strażaków, a w powiecie służy również 1,5 tysiąca strażaków ochotników.