Rozpoczęły się prace związane z instalacją systemu nawadniania płyty boiska na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach, który zostanie zrealizowany do połowy kwietnia.

Do zamówienia publicznego na instalację systemu nawadniania boiska wystartowało wiele firm. Korzystne oferty cenowe pozwoliły na wygospodarowanie znaczących oszczędności. Środki te przeznaczymy na rozszerzenie zadania o montaż podobnej instalacji na mniejszym, treningowym boisku oraz modernizację budynku hydroforni – powiedział Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

System będzie oparty na 12 zraszaczach sektorowych oraz 2 pełnoobrotowych. Układ zasilania to kompletny zestaw wyposażony w pompę główną wraz z systemem filtracyjnym, układ sterowania, kolektory, armaturę i zestaw zalewający. Instalacja będzie zasilana wodą ze zbiornika retencyjnego usytuowanego na tyłach stadionu. Dodatkowo zamontowany zostanie moduł wi-fi umożliwiający uruchamianie oraz zmianę ustawień poprzez aplikację mobilną.

Stadion tętni życiem. Murawa jest intensywnie użytkowana przez nasze kluby sportowe. Dotychczas była ona nawadniana ręcznie, stąd potrzeba takiej inwestycji – dodaje burmistrz.

Ponadto samorząd planuje wykopać studnię głębinową wspomagającą pobór wody do zraszania. Koszt przedsięwzięcia będzie oscylował wokół kwoty 120 tysięcy zł.
ŹRÓDŁOUGiM Nowe Skalmierzyce, Dariusz Smułka