zdjęcie poglądowe,

Ogłoszony został otwarty nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Jako wymagania niezbędne w ogłoszeniu podano:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • ukończone 21 lat,
  • co najmniej wykształcenie średnie,
  • staż pracy nie jest wymagany,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie sprawności pod względem fizycznym i psychicznym,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • nienaganna opinia.

Do zakresu wykonywanych zadań na przedmiotowym stanowisku należy m.in. wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikającego z ustaw i aktów prawa miejscowego, patrolowanie miasta w patrolach pieszych i samochodowych, nakładanie grzywien w formie mandatu karnego.

Zobacz również: Kolejna kampania oszustów
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments

Przecież tam pracują sami nieudacznicy, leserzy i ludzie bez jakichkolwiek ambicji. Mają gdzieś pilnowanie porządku typu np. zapanowanie nad plenerami, którzy urządzają sobie w Rynku burdy bod jednym ze sklepów monopolowych. Za to bardzo chętnie rączki zacieraja kiedy mogą uje…ć kogoś i wystawić mandat za palenie papierosa lub przekroczenie o 5 min. wykupionego czasu parkowania. Bo ktoś daje im nakaz żeby zebrać jak najwięcej mandatów, to barany słuchają i robią swoje. Ale bezpieczeństwo mieszkańców już nie jest dla nich równie ważne.