Za nami VIII Edycja Konkursu TECHNO – GRANT organizowanego przez Powiat Ostrowski. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach TECHNO – IDEA, TECHNO – INNOVATOR i TECHNO – KREATOR.

Do konkursu szkoły zgłosiły 13 projektów, których pomysłodawcami byli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Podstawowych CKU w Przygodzicach, I LO i III LO wraz z opiekunami. Po dokonaniu oceny przez powołany Panel Ekspertów 11 najlepszych projektów otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

Ogółem na dofinansowanie przeznaczono 30 tys. zł. Uczniowie mieli czas na realizacje swoich projektów do 9 kwietnia, kiedy to ich prace zostały ponownie poddane ocenie przez Panel Ekspertów i najlepsze z nich zostały wyłonione do przyznania nagrody.

W VIII edycji przyznano 3 nagrody główne, 1 nagrodę za zajęcia 2 miejsca w kategorii Techno – Kreator oraz 5 wyróżnień. Uczniom, którzy zrealizowali projekty, ale nie zdobyli nagrody wręczono podziękowania za zaangażowanie w realizacje projektu. Na nagrody z budżetu Powiatu Ostrowskiego przeznaczono kwotę 20 tys. zł.


TECHNO – IDEA

WYRÓŻNIENIE

Temat projektu: First Response Recognition Robot (FRRR)

Uczestnicy: Karolina Błaszczyk (III LO), Nikodem Piasecki (ZST), Jakub Młynek (ZST)

Opiekun: Tomasz Szydłowski (III LO)

FRRR to prototyp stawiający na nowe technologie i wpisuje się w zapewnienie bezpieczeństwa człowieka przy pomocy zdalnie sterowanego pojazdu. Przy jego zastosowaniu będzie można zapobiec wielu ludzkim tragediom, co przekłada się na przysłowie „dobry ratownik to żywy ratownik”. First Response Recognition Robot (FRRR) to wielozadaniowy robot rozpoznawczy. Prototyp oparty jest o platformę ESP 32, wraz z właściwym osprzętem, tj. serwomechanizmy. Robot porusza się za pomocą silników DC, napędzających gąsienice. Projekt posiada obrotowe ramię z chwytakiem, wraz z możliwością gaszenia ognia. Mechanizm ramienia oparty jest o serwomechanizmy. Na ramieniu zamontowana zostanie kamera z serwerem opartym o ESP 32. Umożliwi ona zdalny podgląd wykonywanego zadania. Sterowanie robotem oparte jest o kontroler wraz z komunikacją bluetooth. Umożliwia on poruszanie się, operowanie ramieniem, jak również operowanie funkcją gaszenia za pomocą zbiornika wraz z pompą wody, która regulowana jest przez przekaźnik, sterowany kontrolerem. Celem projektu było stworzenie robota ratunkowego, który w pierwszym rozpoznaniu może zastąpić ratownika (np. strażaka). Robot może zostać również wykorzystany do akcji rozpoznawczych podczas skażenia chemicznego.

WYRÓŻNIENIE

Temat projektu: Ruch przyszłości: Projekt Doskonalenia Mobilności Służb Ratowniczych „OSOL, One Second One Life”

Uczestnicy: Maksymilian Broda, Miłosz Klepacki (ZST)

Opiekun: Piotr Miś (ZST)

Projekt zwraca uwagę na realny problem jakim są uczestnicy ruchu drogowego pochłonięci słuchaniem muzyki i obsługą sprzętów elektronicznych a jego wdrożenie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Projekt powstał z myślą o usprawnieniu akcji ratunkowych i ma działać na zasadzie radaru umieszczonego w pojeździe służb ratunkowych. Po uruchomieniu go przez służby ratunkowe, nadawany jest sygnał do odbiorników znajdujących się w autach uczestników ruchu. System działałby nieprzerwanie w tle i włączał samoistnie po wykryciu sygnału, następnie dźwięk z głośników w zostałby wyciszony a zamiast niego wydobywałby się komunikat informacyjny o nadjeżdżających służbach ratunkowych oraz instrukcje postępowania w takiej sytuacji. Projekt zawiera system radarowy, nadajnik – odbiornik, oraz gotowe oprogramowanie obsługujące pojazd ratunkowy oraz pojazd uczestnika ruchu.

Nagroda główna TECHNO – IDEA

Temat projektu: Edukacyjna elektrownia wodorowa

Uczestnicy: Marcin Tyszko, Marcin Płomiński (ZST)

Opiekun: Paweł Sobczak (ZST)

Edukacyjna Elektrownia Wodorowa to projekt trafiający w obecnie rozwijające się trendy ekoenergetyki. Jego celem jest edukacja społeczeństwa na temat wodoru oraz inspirowanie innych do tworzenia podobnych projektów. Wodór to bardzo ważny element ekologicznej rewolucji. Działa jako bardzo dobre źródło magazynowania energii oraz ma o wiele lepszy współczynnik jej przechowywania na kilogram od baterii litowych. Najważniejszym aspektem jest też to, że potrzebuje tylko butli, które mają o wiele lepszą żywotność i nie wymagają utylizacji, która w przypadku tradycyjnych baterii jest dużym problemem. Auta wodorowe mają o wiele większy potencjał od zwyczajnych aut elektrycznych. Czas tankowania takiego auta nie trwa godziny, i z każdym kolejnym ładowaniem zasięg auta się nie zmniejsza. Uczniowie realizujący ten projekt chcieliby, aby w przyszłości ruszyły prace nad technologiami umożliwiającymi zmniejszenie kosztów magazynowania zielonej energii, co przyczyniłoby się do ulepszania świata oraz pomogło postawić kolejny krok w rewolucji wodorowej. 

TECHNO – INNOVATOR

WYRÓŻNIENIE

Temat projektu: Rękawica do przetwarzania języka migowego na mowę

Uczestnicy: Mateusz Błaszczyk, Michał Kruszyk (ZST)

Opiekun: Sławomir Szymanowski (ZST)

Rękawica do tłumaczenia języka migowego stanowi innowacyjne rozwiązanie, które łączy technologię czujników, platformę Arduino i sztuczną inteligencję, aby umożliwić osobom niesłyszącym swobodne komunikowanie się w języku migowym Celem projektu było stworzenie skutecznego narzędzia, które usprawni komunikację osób niesłyszących, umożliwiając im wyrażanie się w języku migowym, a następnie tłumaczenie tych gestów na mowę lub tekst. Projekt może być używany w celach edukacyjnych, wspomagając naukę języka migowego i umożliwiając użytkownikom rozwijanie umiejętności komunikacji. Głównym celem jest zapewnienie dostępu do efektywnego narzędzia komunikacyjnego dla społeczności niesłyszących, aby poprawić ich jakość życia i zwiększyć uczestnictwo w społeczeństwie. poprzez ułatwienie im komunikacji i integracji z otoczeniem.

Nagroda główna TECHNO – INNOVATOR

Temat projektu: AIBach

Uczestnicy: Paweł Obsadny (ZST)

Opiekun: Jarosław Sobczak, Paweł Sobczak (ZST)

Głównym celem projektu było wykonanie urządzenia będącego w stanie wykonywać koncerty na organach kościelnych na poziomie profesjonalnych muzyków, bez ingerencji człowieka.

AIBach to interfejs, który umożliwia połączenie nowoczesnych technologii, jakimi są sterowniki, komputery, klawiatury sterujące, sztuczna inteligencja z instrumentami z innej epoki. Mowa tu o takich instrumentach, jak organy kościelne, których dźwięku nie da się wiernie odtworzyć nawet na bardzo drogim nagłośnieniu. Brzmienie tych instrumentów jest unikalne, a klimat i odczucia jakie towarzyszą słuchaczom koncertów odbywających się w miejscach takich jak katedry, a nawet małe, stare kościoły są nie do przecenienia. Problemem pozostaje coraz mniejsza ilość profesjonalnych organistów, którzy są w stanie wykorzystać w pełni możliwości tego instrumentu. Uczestnictwo w takich koncertach jest możliwe tylko w większych miastach, a koncerty te nie odbywają się zbyt często.

TECHNO – KREATOR

WYRÓŻNIENIE

Temat projektu: Edukacyjne stanowisko z robotem SCARA

Uczestnicy: Kamil Kaniewski, Jakub Markowski, Patryk Grobelny (ZST)

opiekun: Sławomir Szymanowski (ZST)

Robot SCARA to wieloczłonowy robot manipulacyjny, który został zaprojektowany do wykonywania zadań montażowych, pakowania czy też operacji przemysłowych wymagających precyzji i szybkości. Celem projektu jest pomoc w edukacji w zakresie automatyki przemysłowej. Edukacyjne stanowisko z robotem SCARA zostało stworzone w celu nauki podstaw robotyki, programowania oraz inżynierii mechanicznej. Stanowisko to oferuje szereg funkcji i możliwości rozwoju dla pracowników, studentów oraz uczniów. Stanowisko pracy ma składać się z Robota oraz dobieranych indywidualnie narzędzi i dostosowanych stanowisk oddawczych i poborowych.

WYRÓŻNIENIE

Temat projektu: Robot Kartezjański z taśmowym systemem transportowym

Uczestnicy: Szymon Kusiński, Hubert Żarnowski (ZST)

opiekunowie: Paweł Sobczak, Jarosław Sobczak (ZST)

Robot został specjalnie dostosowany do realizacji skomplikowanych operacji sortowania
i przenoszenia różnorodnych przedmiotów. Roboty kartezjańskie są używane przede wszystkim w przemyśle i mają zastosowanie w montażu, pakowaniu, obróbce materiałów, automatyzacji procesów produkcyjnych, współpracy z operatorami, produkcji farmaceutycznej oraz testowaniu i inspekcji produktów. Wykonują proste operacje montażowe, precyzyjnie pakują produkty, manipulują materiałami w przemyśle obronnym i lotniczym, przyczyniają się do zwiększenia wydajności w automatyzacji procesów, współpracują z operatorami, mieszają składniki oraz sprawdzają jakość i wykonują pomiary w produkcji farmaceutycznej. Kluczowym celem robota będzie pełnienie roli materiału edukacyjnego, mającego służyć innym uczniom w przyszłości. Robot ten stanowiąc nie tylko narzędzie wykonywania zadań, ale również inspirację do eksploracji nowych możliwości w dziedzinie mechatroniki i elektroniki, otworzy drzwi do twórczego myślenia i projektowania. Jego rola w procesie nauczania będzie sięgać dalej niż tylko wykonywanie zadań – ma on inspirować uczniów do zadawania pytań, rozwiązywania problemów i kreowania innowacyjnych rozwiązań.

Nagroda V-CE TECHNO KREATOR

Temat projektu: Regulator Autokonsumpcji PV

Uczestnicy: Gabriel Czubak (ZST)

Opiekun: Andrzej Majer (ZST)

Projekt polega na stworzeniu regulatora autokonsumpcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych. Autokonsumpcja polega na efektywnym wykorzystaniu wygenerowanej energii, zanim zostanie przekazana do sieci, aby zmniejszyć opłaty za jej magazynowanie, a więc zminimalizować straty. Pomysł ten ma na celu maksymalizację wykorzystania energii na własny użytek, by straty energii produkowanej przez własna instalację fotowoltaiczną były jak najmniejsze. Projekt ten proponuje najkorzystniejsze rozwiązanie i wprowadza duże usprawnienie w działaniu instalacji fotowoltaicznej. Innowacyjność projektu polega na braku podobnych rozwiązań na rynku.

Nagroda główna TECHNO – KREATOR

Temat Projektu: Atto Sorter

Uczestnicy: Marek Marczak, Wojciech Jakubczyk, Wojciech Adamski (ZST)

Opiekun: Sławomir Szymanowski (ZST)

AttoSorter to projekt prototypu urządzenia przemysłowego, które skutecznie rozwiąże problem związany z brakiem personelu do sortowania odpadów przeznaczonych do recyklingu w zakładach zagospodarowania odpadów. Motywacją do podjęcia tego wyzwania była obserwacja warunków pracy oraz niedoboru pracowników podczas wycieczki w regionalnym zakładzie zagospodarowania odpadami. Urządzenie umożliwia autonomiczne klasyfikowanie odpadów nadających się do segregacji i umieszczania ich w odpowiednich pojemnikach za pomocą taśmy transportującej. Aparatura ma działać w warunkach przemysłowych sortowni odpadów i być ich integralną częścią. AttoSorter do rozpoznawania obiektów będzie wykorzystywać autorski algorytm sieci neuronowej, który za pomocą kamery będzie określać miejsce docelowe przedmiotu. Odpady będą dzielone ze względu na materiał, z jakiego został wykonany np. politereftalan etylenu, polietylen, polipropylen itp. Urządzenie miałoby pracować w warunkach, które dla człowieka są uciążliwe, nieprzyjemne i niezdrowe.

PODZIĘKOWANIA

za zaangażowanie w realizacje projektu i udział w VIII edycji konkursu otrzymali:

Temat projektu: Urban Monitoring System (UMS)

Uczestnicy: Hubert Jarosik (I LO), Nikodem Piasecki (ZST), Karol Wieczorek (ZST)

Opiekun: Anna Jędrzejak – Izydorska (I LO)

Celem projektu jest zaimplementowanie sieci stacji pomiarowych w miastach, gminach czy powiatach. Umożliwiałyby one nieustanne monitorowanie stanu powietrza oraz gleby w danym regionie. Wspomagały by one również władze samorządowe w przeprowadzaniu badań danego terenu. Odpowiednie organy mogłyby również reagować na zły stan powietrza w okręgu danej stacji. Stacja pomogłaby również w ochronie środowiska naturalnego na terenie, np. całego terenu danego samorządu, dzięki odpowiedniemu monitorowaniu oraz gromadzeniu danych. Urban Monitoring System (UMS) to wielozadaniowy system monitorowania parametrów powietrza oraz gleby w terenie zurbanizowanym lub niezurbanizowanym. Jest on oparty o platformę Arduino, wraz z właściwymi czujnikami. Możliwa jest w nim łatwa integracja lub wymiana nowych czujników. W podstawowej wersji posiada on wiatromierz, czujnik ciśnienia, czujnik pyłów pm, czujnik temperatury i wilgotności powietrza, czujnik wilgotności gleby oraz czujnik temperatury gleby oraz anemometr. Stacja wyposażona jest również w wyświetlacz LCD pokazujący odczytywane parametry.

Temat projektu: Przenośna lodówka insulinowa

Uczestnicy: Krzysztof Tomalak (ZST)

Opiekun: Jarosław Kuleszewicz (ZST)

Jest to produkt skierowany do osób chorych na cukrzycę typu 1 lub znajdujących się w zaawansowanym stadium cukrzycy typu 2, które lubią uprawiać aktywność fizyczną i nie tylko, na świeżym powietrzu podczas obecności wysokich temperatur. Ma on chłodzić insulinę do temperatury bezpiecznej tak, aby nie ulegała denaturacji podczas wysokich temperatur.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments