W Wielkopolsce emeryturę wyjątkową pobiera 276 osób, które ukończyły 100 lat życia. To świadczenie honorowe pobiera 239 kobiet i 37 mężczyzn. Najstarsza kobieta i najstarszy mężczyzna ukończyli w zeszłym roku 108 lat.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie honorowe, gdzie uprawnienia do wspomnianego świadczenia nabywane są w momencie ukończenia 100 lat życia. Świadczenie nie jest jednorazowe, ale wypłacane jest co miesiąc. Świadczenie to wynosi 100 procent obowiązującej w dniu ukończenia setnych urodzin kwoty bazowej. Od 1 marca 2024 r. kwota bazowa to 6246,13zł.

Sprawy o przyznanie świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat dla osób pobierających emeryturę lub rentę z ZUS, rozpatrywane są z urzędu, tzn. w celu ich przyznania nie jest konieczne złożenie wniosku. Natomiast w przypadku osób, które nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego, Prezes Zakładu podejmuje decyzję na wniosek zainteresowanego.


ŁącznieKobietyMężczyźniNajstarsza Kobieta (wiek)Najstarszy mężczyzna (wiek)
Poznań I1129913105102
Poznań II68599108108
Piła25187104103
Ostrów Wlkp.71638106102
Razem27623937

Oznacza to, iż wniosek o przyznanie świadczenia honorowego powinien złożyć sam zainteresowany, jego ustawowy przedstawiciel lub pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub ustnie zgłoszone do protokołu – informuje Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. – Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego, ewentualnie kserokopię paszportu i odpisu skróconego aktu urodzenia.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments