Od 1 marca do 31 marca 2019 r. odbywa się nabór do przedszkoli, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe w Ostrowie Wielkopolskim.

Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej dla dzieci zamieszkałych wspólnie z rodzicami, rodzicem samotnie wychowującym, prawnym opiekunem w Ostrowie Wielkopolskim.

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola dostępny jest od 1 marca 2019 r. na stronie https://przedszkola-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia, gdyż o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)

Dla dzieci, które z różnych przyczyn nie zostaną przyjęte do przedszkola w trakcie rekrutacji zasadniczej, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na pozostałe miejsca.
ŹRÓDŁOUM Ostrów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments