Kalkulator ogrzewania. Czym najtaniej ogrzewać, palić w domu

Trwa nabór do programu „Ciepłe Mieszkanie”, który ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystających z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Mogą więc z niego skorzystać mieszkańcy bloków czy kamienic.

W ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” wniosek o dofinansowanie mogą złożyć tylko właściciele danego lokalu – nie mogą tego zrobić w ich imieniu najemcy. Obowiązuje także kryterium dochodowe. W programie są trzy różne poziomy dofinansowania. W zależności od wielkości dochodów można otrzymać inne kwoty – jest to od 17,5 tysięcy złotych do 39,9 tysięcy złotych. Na najwyższe dofinansowanie mogą liczyć osoby o najniższych dochodach. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochody uprawniające do 95-procentowego poziomu dofinansowania (maksymalnie 39,9 tysiąca złotych) nie mogą przekroczyć 1.260,00 złotych. Jeśli w gospodarstwie domowym jest więcej osób, to maksymalne dochody na osobę nie mogą przekraczać 900,00 zł na osobę.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów wnioskodawcy lub osób w jego gospodarstwie domowym i może zostać udzielona na poziomie:

  • podstawowym – do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 17.500,00 złotych na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, dla osoby fizycznej o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120.000,00 złotych (dochód tylko Wnioskodawcy);
  • podwyższonym – do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 26.900,00 złotych na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym, gdzie przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1.673,00 złotych w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2.342,00 złotych w gospodarstwie jednoosobowym;
  • najwyższym  – do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 39.900,00 złotych na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym, gdzie przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 900,00 złotych w gospodarstwie wieloosobowym lub 1.260,00 złotych w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie można otrzymać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła o wyższych normach technologicznych. Dopłatę można również otrzymać na remonty związane z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi.

W ramach programu można otrzymać dopłatę na:

  • wymianę pieca na węgiel, używanego tylko w danym lokalu (na kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła lub podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła);
  • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody;
  • wymianę okien i drzwi;
  • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kosztem kwalifikowanym – czyli takim, za który można otrzymać częściowy zwrot – będzie także dokumentacja projektowa.

Osoby, które wymieniły już źródło ciepła na ekologiczne, nie mogą skorzystać z dofinansowania.

Deklaracje można składać w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Na ich podstawie samorząd złoży, jeden wspólny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Deklaracje można składać do 26 września br.

Złożenie deklaracji nie oznacza złożenia wniosku i przyznania dofinansowania. Zgodnie z wytycznymi programu, o dofinansowanie ubiegać się może samorząd, który na podstawie złożonych deklaracji przygotuje wniosek i taki gotowy dokument złoży do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
ŹRÓDŁOUM Ostrów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments