W Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Bema w Ostrowie Wielkopolskim rusza remont i modernizacja stołówki oraz kuchni szkolnej. Na tę inwestycję ostrowski Urząd Miejski pozyskał dofinansowanie z programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 80 000 zł. Część prac realizowanych będzie w ramach inicjatywy lokalnej.

– Do tej pory z ciepłych posiłków korzystało tu ponad 250 dzieci, choć zainteresowanie nimi było większe. Ograniczone możliwości kuchni i jadalni nie pozwalały jednak na wydawanie większej ilości. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu oraz pieniądzom z budżetu Miasta poprawiona zostanie funkcjonalność kuchni szkolnej, a jej doposażenie usprawni przygotowanie obiadów. Wszystko to spowoduje, że więcej uczniów będzie mogło zjeść obiad w szkole – tłumaczy Sebastian Górski, zastępca prezydent Ostrowa.

Pomieszczenia kuchni i stołówki zostaną zmodernizowane i przystosowane do przygotowywania oraz wydawania większej liczby obiadów.

Z programu „Posiłek w szkole i domu” Ostrów Wielkopolski pozyskał 80 000 zł. Wartość całego projektu to 100 000 zł. Pozostała część tej kwoty pochodzić będzie z budżetu miasta.

Modernizacja w SP nr 7 prowadzona będzie także z miejskich środków budżetowych w ramach Inicjatywy Lokalnej. Szacunkowa wartość prac w tym zadaniu to 196 660 zł. Z miejskiego budżetu przeznaczono na nie 181 000 zł. Różnica to wkład własny placówki w formie rzeczowej, finansowej i pracy społecznej.  
ŹRÓDŁOUM Ostrów