zdjęcie poglądowe

W dniach 22 – 28 lutego 2021 r. trwa organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, podczas którego udzielane są bezpłatne porady prawne wszystkim zainteresowanym tą formą pomocy.

W ramach akcji wyznaczeni prokuratorzy, asesorzy i asystenci prokuratorów w dniach 22-26 lutego 2021 r. będą udzielać w siedzibach swoich jednostek bezpłatnych porad prawnych wszystkim zainteresowanym tą formą pomocy.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w okresie trwającego nadal stanu epidemii, porady prawne osobom pokrzywdzonym udzielane będą w wyznaczonym w tym celu pomieszczeniu (w jednostkach prokuratur, które dodatkowymi pomieszczeniami dysponują) z zachowaniem reżimu sanitarnego, w godzinach od 11:00-13:00. Natomiast w godzinach 9:00-11:00 i 13:00-16:00 udzielanie porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem odbywało się będzie wyłącznie telefonicznie.

W akcję, wzorem lat ubiegłych włączyli się również ostrowscy policjanci. Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego będą udzielać informacji w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim w dniach od 22 do 28 lutego, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Ponadto funkcjonariusze Wydziału Prewencji pełnić będą dyżury od 9:00-15:00, w ramach punktu konsultacyjnego, który znajdować się będzie w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim w pokojach 34-36, ul Sądowa 2 jak również w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim w godzinach 8:00-22:00.

Celem obchodzonego corocznie „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest udzielnie niezbędnych informacji ofiarom przestępstw oraz wskazanie instytucji zajmujących się pomocą pokrzywdzonym.
.
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments