Warszawa

Państwowa Komisja Wyborcza w wydanej dzisiaj uchwale, że „w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów”. Marszałek Sejmu ma teraz 14 dni na ponowne zarządzenie wyborów.

Państwowa Komisja Wyborcza w przyjętej uchwale stwierdziła, że „w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów”.

Teraz zgodnie z obowiązującymi przepisami marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory. Ma na to 14 dniu od ogłoszenia uchwały PKW w Dzienniku Ustaw. Wybory powinny odbyć się w terminie 60 dni od dnia zarządzenia marszałka sejmu.

Nie zostanie sporządzone sprawozdanie do Sądu Najwyższego, gdyż przyjęto formułę, iż z uwagi na to, że nie przeprowadzono głosowania, występuje podobna sytuacja jak przy braku kandydatów i przy jednym ewentualnym kandydacie, kiedy się nie przeprowadza wyborów.

Zobacz również: Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku