Grupa uczniów szkoły ZSP CKU z Przygodzic z klasy wojskowej wraz z nauczycielem przysposobienia wojskowego Jerzym Seletą przeszła 16-dniowe szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Szkolenie odbyło się na poligonie w Biedrusku, gdzie ćwiczyli taktykę, formowanie szyków, pierwszą pomocy przedmedyczną i strzelanie. Uczyli się również działania w grupach oraz sekcjach.

Wysiłek fizyczny był nieodłącznym elementem tego szkolenia, maszerowali po kilkanaście kilometrów dziennie z całym osprzętem, a ostatecznym egzaminem sprawdzającym umiejętności była całodniowa pętla taktyczna, podczas której mieli wyznaczone cele i musieli je zaliczyć.

Zwieńczeniem całego trudu była przysięga wojskowa złożona na sztandar jednostki. Obecnie muszą łączyć naukę ze służbą wojskową.
ŹRÓDŁOpowiat-ostrowski.pl