W sobotę, 12 października w Starym Kinie w Nowych Skalmierzycach odbyła się uroczysta gala pn. „Inauguracja sezonu kulturalnego 2019/2020 oraz Dzień Edukacji Narodowej”, na której uhonorowano wyróżniających się dyrektorów, nauczycieli, społeczników, działaczy organizacji kulturalnych, społecznych, sportowych oraz edukacyjnych a także osoby zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich z terenu gminy Nowe Skalmierzyce.

Za szeroko pojęte, profesjonalne zarządzanie placówkami oświatowymi wyróżnienia otrzymały dyrektorki: Bożena Walczak, Lidia Biela, Jolanta Siwak, Teresa Stachowiak, Małgorzata Sulewska, Lucyna Lisiak-Kycia, Grażyna Kucharska, Agnieszka Jaźwiec, Anna Walczak oraz Olga Gruszczyńska. Burmistrz Jerzy Łukasz Walczak nagrodził także wyróżniających się nauczycieli: Kamila Stodolskiego, Kingę Jarzębską, Annę Jarantowską, Magdalenę Gruchociak, Małgorzatę Nowak, Stanisławę Wawrzyniak, Urszulę Marcinkowską, Hannę Kubicką, Annę Kwiasowską oraz Justynę Stasiuk.


Listy gratulacyjne otrzymały także osoby, które jak zaznaczył konferansjer Tomasz Michalak z Radia Centrum „w bezinteresowny sposób przyczyniają się do rozwoju gminnej kultury, troszczą się o dobrą kondycję gminnego sportu czy też angażują w działalność pozostałych organizacji społecznych„. Otrzymali je:

 • członkowie Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP Skalmierzyce mający wkład w popularyzację muzyki i orkiestr dętych – Przemysław Pałczyński oraz Karol Bartoś;
 • chórzystki z Chóru pw. św. Grzegorza z Nowych Skalmierzyc – Małgorzata Kraszkiewicz oraz Joanna Banaszak;
 • chórzystki z Chóru Kościelnego pw. św. Cecylii ze Skalmierzyc – Iwona Jaźwiec oraz Maria Bogdańska;
 • organizatorki imprez kulturalnych, działaczki Międzyszkolnego Ośrodka Animatorów Kultury – Grażyna Kucharska, Agnieszka Jaźwiec oraz Beata Wągrowska;
 • ze Stowarzyszenia Kulturalnego Teatr Misterium Biskupice Ołoboczne – Piotr Nowak, Mateusz Stodolny oraz Urszula Kazuch;
 • harcerze nowoskalmierzyckiego Szczepu ZHP GRANICA im. Powstańców Wielkopolskich – Karolina Olek oraz Gabriela John;
 • działający na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem poprzez Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny – Jarosław Walczak oraz Julia Garcarek;
 • ze stowarzyszenia Eudajmonia – Agnieszka Pawlak oraz Kamila Wysocka;
 • z nowopowstałego stowarzyszenia Edukreator – Danuta Szymczak oraz Izabela Gnerowicz;
 • ze Stowarzyszenia Przyjaciół Jarzębinki – Anna Walczak;
 • działacze Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża – Wiesława Szymańska oraz Tomasz Gorzejewski;
 • członkinie Koła Terenowego Nr 3 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Krystyna Marczak oraz Grażyna Rzepczyk;
 • działacze Stowarzyszenia Działkowców „Kolejarz” w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym – Maria Czempińska oraz Julian Michalak;
 • działacze Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Tadeusza Kościuszki – Tadeusz Zych oraz Rafał Mielcarek;
 • długoletni i aktywni działacze Koła Pszczelarzy w Skalmierzycach – Stanisław Kubaś oraz Paweł Pietraszek;
 • działacze Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych – Adam Uciechowski oraz Zdzisław Michalak;
 • z Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku Sportowego, nauczyciele wychowania fizycznego – Izabela Garcarek-Duleba, Dariusz Więcław oraz Marzena Wrzosek;
 • działacze Klubu Sportowego „Pogoń” – Cezary Boros, Mariusz Kaczmarek oraz Dawid Kuczyński;
 • z Legionu św. Katarzyny – Jacek Markowski;
 • z Towarzystwa Rowerowego Sokół Skalmierzyce – Paulina i Patryk Malinowscy oraz Magda Blaszka.

Wyjątkową aktywnością społeczną w ostatnim roku wykazały się koła gospodyń wiejskich, które także docenił Jerzy Łukasz Walczak. Wyróżnienia otrzymali:

 • z KGW Gałązki Wielkie – Anna Banaszak oraz Karol Molka;
 • z KGW Biskupice Ołoboczne – Zdzisława Wancek oraz Pelagia Wolniaszek;
 • z KGW Biskupice – Alina Król oraz Kamila Król;
 • z KGW Leziona – Aniela Szymczak;
 • z KGW Droszew – Jolanta Cepińska;
 • z KGW Trkusów – Barbara Marek oraz Agnieszka Spaleniak;
 • z KGW Śliwniki – Sylwia Musiał oraz Małgorzata Doruch;
 • z KGW Gałązki Małe – Karolina Olszyna;
 • z KGW Ociąż – Zofia Kaczmarek oraz Irena Marciniak;
 • z KGW Śmiłów – Justyna Strzyż oraz Monika Tomala;
 • z KGW Gostyczyna – Maria Dziewięcka;
 • z KGW Fabianów – Elżbieta Sobczak, Jolanta Marczyk oraz Alina Czempińska;
 • z KGW Nowe Skalmierzyce – Sławomira Kossowska;
 • z KGW Kotowiecko – Danuta Filipiak;
 • z KGW Węgry – Lidia Łuków;
 • z KGW Boczków – Joanna Błaszczyk oraz Lucyna Sztukowska.

Nowością było przyznanie ustanowionej w tym roku przez burmistrza statuetki im. Jana Nepomucena Niemojowskiego pn. „Nepomuceny” dla osób szczególnie wyróżniających się w sferze społecznej, odnoszących sukcesy w swojej dziedzinie oraz przyczyniających się do promocji Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Kapituła wyłoniła wieloletnią przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Biskupicach Ołobocznych Henrykę Szymczak, która jak zostało to przedstawione w laudacji wyróżnia się w działalności na rzecz wsi, służy radą i pomocą w każdej potrzebie. Nie tylko pomaga przy organizacji licznych wydarzeń kulturalnych, ale udziela się także jako wolontariusz w sferze społecznej pomagając osobom starszym oraz dzieciom. Laureatka, która nie kryła zaskoczenia, odebrała z rąk burmistrza „Nepomucena” wraz z nagrodą rzeczową.

– Tą właśnie statuetką, nawiązującą w swej nazwie i formie do naszego lokalnego wybitnego XIX-wiecznego społecznika i organicznika, Jana Nepomucena Niemojowskiego, rokrocznie honorować będziemy jedną osobę mającą dla naszego samorządu szczególne zasługi w sferze kultury, działalności społecznej, oświaty i wychowania, sportu, propagowania lokalnej historii i patriotyzmu bądź mecenatu nad działalnością kulturalną, sportową i społeczną – powiedział burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Słowa uznania dla wszystkich nagrodzonych skierowali goście, w tym. m.in. Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, reprezentująca Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marzenę Wodzińską Grażyna Stępniewska a także Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski: Gratulacje dla burmistrza za pomysł nowej, ale mającej tak głębokie osadzenie historyczne nagrody. To podobnie jak nasze powiatowe ,,Wojciechy”, kolejny element budowania tożsamości gminy, ale także tożsamości naszej powiatowej wspólnoty.

Ciepłych słów nie szczędził również gospodarz uroczystości – Jerzy Łukasz Walczak –Z ogromnym uznaniem oraz dumą wręczałem najbardziej wyróżniającym się społecznikom z terenu naszej Gminy listy gratulacyjne. Ich mottem przewodnim jest zaczerpnięty przeze mnie od jednej ze współczesnych pisarek cytat: „…duch marnieje, kiedy człowiek odrzuca swoje pasje”. Jak wspaniale, Szanowni Państwo, wiedzieć i widzieć, że nasza mała wspólnota bogata jest w tak wielu ludzi pasji i czynu – jak Wy. Ludzi pełnych talentu, kreatywności, energii i przebojowości, które przekładają się nie tylko na rozwój osobisty, ale również przyczyniają się do urozmaicenia życia codziennego innych, tym samym umacniając łączące nas więzi i współtworząc szeroko rozumianą kulturę.

Na zakończenie w swoim programie artystycznym zaprezentował się Janusz Radek – wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia muzyczne wokalista, kompozytor i aktor.
ŹRÓDŁOUMiG Nowe Skalmierzyce, Dariusz Smułka
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments