W związku z postępującym zagrożeniem epidemiologicznym począwszy od wtorku 17 marca 2020 roku Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim będą zamknięte dla interesantów. Załatwianie spraw możliwe będzie poprzez przysłanie dokumentów pocztą tradycyjną lub poprzez system ePUAP.

Od 17.03.2020 r. (wtorek) do 25.03.2020 r. (środa) Urząd Miejski będzie zamknięty dla petentów za wyjątkiem rejestracji urodzeń i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego (wejście boczne do urzędu od strony al. Powstańców Wielkopolskich). W sprawie zgonów należy podchodzić pojedynczo do drzwi z boku budynku i dzwonić dzwonkiem, pracownik podejdzie po kartę zgonu.

W sprawach urodzeń urzędnicy proszą o rejestracje elektroniczną, a w przypadku braku podpisu elektronicznego o telefon 62 5822431. W innych sprawach dotyczących USC pozostaje kontakt telefoniczny 62 5822431, 62 5822432 lub meilowo usc@umostrow.pl

W sprawach Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności załatwianie spraw należy dokonywać drogą elektroniczną przez E-puap. W innych sprawach dotyczących meldunków i dowodów osobistych poprzez kontakt telefoniczny 62 5822107,62 5822105 lub meilowo wso@umostrow.pl. Załatwianie pozostałych spraw wyłącznie w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Punkt kasowy prowadzony przez BOŚ o/Ostrów Wlkp. w budynku Urzędu Miejskiego (na parterze) będzie zamknięty. Płatności można dokonać w oddziale Banku Ochrony Środowiska, ul. Raszkowska 48.

W związku z postępującym zagrożeniem epidemiologicznym począwszy od wtorku 17 marca 2020 roku aż do odwołania, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim będzie zamknięte dla interesantów. Załatwianie spraw możliwe będzie poprzez przysłanie dokumentów pocztą tradycyjną lub poprzez system ePUAP. Ponadto w wyjątkowych i niecierpiących zwłoki sytuacjach możliwy jest telefoniczny kontakt z właściwym urzędnikiem pod tel.62 737 84 00 – centrala, 62 737 84 02 – sekretariat oraz poprzez numery bezpośrednie lub pocztę elektroniczną których wykaz figuruje na stronie  www.powiat-ostrowski.pl w zakładce KONTAKT

Ponadto informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będą funkcjonować również w ograniczonym zakresie czasowym.

Komunikat Starosty Ostrowskiego dotyczący obsługi
klientów Wydziału Spraw Społecznych

W celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronowirusa i ograniczenia ryzyka zakażenia, podjąłem decyzję o reorganizacji pracy Wydziału Spraw Społecznych od 17 marca 2020 roku na czas wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.

 1. Nakładanie kar za brak zarejestrowania pojazdu lub niezawiadomieniu o jego zbyciu/nabyciu jest czasowo zawieszone. Szczegółowy opis postępowania został zamieszczony na stronie Starostwa Powiatowego z dnia 13 marca 2020 roku pod linkiem https://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/7265
 2. Zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można dokonać drogą elektroniczną przez stronę gov.pl (zakładka: kierowca i pojazdy)
 3. Wydanie stałego dowodu rejestracyjnego w przypadku utraty ważności pozwolenia czasowego będzie możliwa po umówieniu się drogą telefoniczną nr tel. 62-73-78-439, 443, 444
 4. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (62-73-78-401, 441) będą przyjmowane wnioski  o:
 • wydanie wtórnika prawa jazdy z uwagi na utratę dokumentu
 • przedłużenie prawa jazdy z uwagi na wpis kwalifikacji zawodowej
 • przedłużenie prawa jazdy z uwagi na utratę ważności badania lekarskiego
 • zwrot zatrzymanego prawa  jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie dozwolonej prędkości oraz będzie możliwy odbiór gotowych dokumentów również po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 1. Sprawy związane z działalnością Biura Transportu Drogowego i Publicznego można zgłaszać pod nr tel. 62-73-78-436
 2. Informacje dotyczące wydania decyzji o sprowadzeniu zwłok z zagranicy proszę zgłaszać pod nr tel. 62-73-78-417, 434
 3. Od jutra (wtorek 17 marca) filie Referatu Rejestracji Pojazdów w Odolanowie i Nowych Skalmierzycach będą zamknięte do odwołania.
 4. Wszystkie wizyty w Referacie Rejestracji Pojazdów umówione przez internet zostają anulowane, ponadto do odwołania zostaje wyłączony system umożliwiający umówienie wizyty przez internet.

Wszystkie informacje będą na bieżąco aktualizowane i zamieszczane na stronie www.powiat-ostrowski.pl