Basen Miejski Olimpijska Ostrów Wielkopolski

Ostrowscy radni przyjęli dzisiaj podczas Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego uchwałę w sprawie ustalenia cen za korzystania z Basenu Miejskiego.

Jak pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, przygotowany został projekt uchwały w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na Basen Miejski w Ostrowie. Dzisiaj podczas sesji przedstawiona została poprawka i ostatecznie zgodnie z przyjętą uchwałą ustalono cennik biletów wstępu w następującej wysokości:

1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 21:00

a) bilet ulgowy1 — 14,00 zł

b) bilet ulgowy2— 16,00 zł

c) bilet normalny — 20,00 zł

2) od poniedziałku do piątku po godz. 16:00

a) bilet ulgowy1 — 12,00 zł

b) bilet ulgowy2 —14,00 zł

c) bilet normalny — 17,00 zł

3) w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10:00 do 22:00

a) bilet ulgowy1 — 17,00 zł

b) bilet ulgowy2 — 20,00 zł

c) bilet normalny — 24,00 zł

4) w soboty, niedziele i święta po godz. 16:00

a) bilet ulgowy1 — 14,00 zł

b) bilet ulgowy2 —16,00 zł

c) bilet normalny — 20,00 zł

5) dzieci do lat 3 — 1,00 zł

6) bilet ulgowy1 przysługuje:

a) dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

b) osobom niepełnosprawnym za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki,

7) bilet ulgowy2 przysługuje:

a) emerytom i rencistom od 60 roku życia za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki,

b) krwiodawcom za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki, przy czym z tego dokumentu musi wynikać, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy była oddawana krew.

Jak czytamy w projekcie autopoprawki zmieniającej pierwotny projekt -„Na Basenie Miejskim OLIMPIJSKA zachowane zostają ulgi dla dzieci, młodzieży szkolnej i studentów, którzy nie ukończyli 26. roku tycia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej. W myśl przedmiotowej uchwały zniżki przysługują także osobom niepełnosprawnym za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki oraz emerytom i rencistom od 60. roku życia za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki. Cennik basenu przewiduje także zniżki dla krwiodawców za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki, przy czym z tego dokumentu musi wynikać, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy była oddawana krew. Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, którzy posiadają dokument Ostrowskiej Karty Seniora, Ostrowskiej Karty Krwiodawcy lub Ostrowskiej Karty Rodziny 3+ uprawnieni są do preferencji wynikający z uchwal odrębnych ustanawiających niniejsze ulgi.

Natomiast powodem wzrostu cen jest jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały – wzrost kosztów eksploatacji obiektu na skutek wzrostu poziomu cen energii elektrycznej, wody, ścieków, centralnego ogrzewania. Innym wskaźnikiem warunkującym podjęte działania jest stale rosnąca inflacja, która w miesiącu kwietniu 2022 r. wyniosła 12,3% i wykazuje tendencję wzrostową.

Najpierw radni zagłosowali nad przedstawioną dzisiaj autopoprawką, zmieniającą przygotowany wcześniej projekt uchwały. Wyniki głosowania:

Następnie zagłosowano za przyjęciem ostatecznej wersji uchwały:

Za przyjęciem uchwały i podwyżką zagłosowało 10 radnych Klubu Przyjazne Miasto. Przeciw zagłosowali radni Klubu Koalicji Obywatelskiej, radny Mateusz Nycek i radny Klubu PIS Piotr Lepka. Wstrzymali się radni klubu PIS.

Radni głosowali również zmianę w programie „Ostrowska Karta Seniora” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Zgodnie ze zmianą posiadacze Ostrowskiej Karty Seniora uzyskają 40% zniżki od obowiązujących cen biletów za korzystanie z basenu Miejskiego w Ostrowie. Podobną zniżkę uzyskają posiadacze Ostrowskiej Karty Krwiodawcy.

W trakcie obrad radny Mateusz Nycek zaproponował, aby zniżka ta wynosiła 50% jednak podczas głosowania ZA zagłosował tylko on oraz radny Piotr Lepka. Przeciw byli radni klubu „Przyjazne Miasto”, a wstrzymali się radni PIS i KO.

Zobacz również: Parkowanie w strefie będzie droższe
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments