Przedstawiciele grupy „Ostrowianie przeciwko OZC” złożyli na ręce prezesa Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego pytania związane z wysokimi cenami ciepła.

Na czwartek 15 lutego godzina 17.00 w Centrum Aktywności Lokalnej przy Urzędzie Miasta zaplanowane zostało otwarte spotkanie dla mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego z przedstawicielami OZC.

Przedmiotowe pytania mają zostać odczytane na spotkaniu a przedstawiciele spółki OZC mają na nie odpowiadać.

Pytania skierowane do Prezesa Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego:

 1. Dlaczego OZC w 2022 roku wiedząc, że z dniem 1.10.2022 wchodzi w życie Rządowa Tarcza Energetyczna zapewniająca odbiorcom ciepła podwyżkę o maksymalnie 40% nie podjął działań zmierzających do objęcia odbiorców ciepła w Ostrowie Wielkopolskim tą tarczą?
 2. Dlaczego niezwłocznie po opublikowaniu ustawy dotyczącej Rządowej Tarczy Energetycznej (15.09.2022) OZC nie złożył do URE wniosku o umorzenie taryfy zatwierdzonej 04.08.2022 i powrót do poprzedniej stawki czyli 49,31 zł. netto/GJ? Pozwoliłoby to mieszkańcom wejść w tarczę i podwyżkę ciepła od 1.10.1022 o maksymalnie 40% czyli stawka nie byłaby wyższa niż 69 zł. netto/ GJ zamiast 121,03 zł. netto/GJ.
 3. Dlaczego OZC 14.12.2022 po podwyżce o 145% od 1.09.2022 wystąpił z kolejnym wnioskiem do URE o kolejną podwyżkę, która weszła w życie 05.01.2023 i stawka wzrosła do kwoty 124,63 zł. netto/GJ? Wspomniana stawka obowiązywała do końca sezonu grzewczego czyli do 30.04.2023. Następnie na okres letni obniżono ją symbolicznie do kwoty 121,03 zł. netto/GJ a potem do poziomu 117,01 zł. netto/GJ, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.
 4. Dlaczego ani OZC, ani Urząd Miasta nie podjął żadnych działań zmierzających do zrekompensowania odbiorcom ciepła w Ostrowie Wielkopolskim strat wynikających z nieprzystąpienia do Rządowej Tarczy Energetycznej?
 5. Skoro URE zatwierdza stawki na okres 12 miesięcy dlaczego w latach 2021 i 2022 stawka uległa zmianie dwukrotnie a w roku 2023 nawet trzykrotnie?
 6. W dniu 09.11.2021 został złożony przez OZC do URE wniosek o podwyżkę stawki. Do wniosku były tylko dwa wezwania o uzupełnienie (10 i 14.01.2022) a nowa taryfa została zatwierdzona 17.01.2022. Cała procedura taryfikacyjna trwała nieco ponad 2 miesiące. Obecnie procedowany wniosek został złożony 30.06.2023, do tej pory OZC otrzymał już co najmniej trzy wezwania o uzupełnienie (10 i 25.07.2023 i 19.10.2023), wszystko trwa już prawie 7,5 miesiąca i nadal nic nie wiemy. Czy wniosek z 30.06.2023 zawierał punkt dotyczący obniżki stawek dla mieszkańców o min. 20%.? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie tej strony wniosku.
 7. Jakie działania podjęły władze OZC i miasta od 2021 czyli od momentu wchodzenia spółki w gigantyczne straty, aby obniżyć koszty funkcjonowania spółki? Każdy z nas w dobie kryzysu, przy obniżonym budżecie domowym, skupia się na potrzebach koniecznych rezygnując z wielu przyjemności. Jaką praktykę „zaciskania pasa” stosuje spółka?
 8. Jakie koszty w codziennym funkcjonowaniu spółki zostały zredukowane od września 2022 roku jako akt solidaryzowania się z mieszkańcami po ustanowieniu podwyżki stawki ciepła o 145%?
 9. Jakie działania od roku 2021 podjęli akcjonariusze i Rada Nadzorcza spółki w zakresie kontroli kosztów i wydatków spółki OZC?
 10. Jaki jest wynik finansowy spółki za rok 2023? Czy spółka posiada zadłużenie wobec dostawców źródeł energii? Jeśli tak to jaki jest ich poziom w podziale na poszczególne źródła? Chodzi przede wszystkim o dostawców węgla i jego pochodnych.
 11. Czy miasto lub OZC otrzymało propozycję lub zwróciło się z zapytaniem o możliwość wykupienia akcji spółki OZC od szwedzkiej firmy, w momencie kiedy ta chciała odsprzedać swoje udziały? Jeśli tak to jaki był ich efekt?
 12. Czy miasto lub OZC kiedykolwiek rozpatrywało kwestię wykupu akcji od obecnego akcjonariusza firmy OZC czyli francuskiej spółki ENGIE?
 13. Czy OZC lub miasto podjęło jakiekolwiek kroki, aby wykupić akcje od francuskiego udziałowca ENGIE w roku 2021 lub 2022 kiedy to spółka notowała duże straty co z pewnością przekładało się na cenę akcji? Czy na taki cel, gwarantujący pozostanie kluczowej spółki w całości w rękach miasta, nie warto było zaciągnąć pożyczki?
 14. Dlaczego spółka w latach 2017-2020 mając duże zyski nie przeznaczyła ich na kapitał zapasowy zabezpieczający zakup uprawnień do emisji CO2 na lata późniejsze? Wówczas było już wiadomo, że cena tych uprawnień będzie rosła.
 15. Na czyj wniosek w latach 2017 – 2020 roku wypłacono ze spółki OZC dywidendę w wysokości ponad 14 mln zł.?
 16. Dlaczego CRK jako organ nadzorujący udzielił pożyczkę OZC? Jakie były warunki udzielonej pożyczki (okres, oprocentowanie, wpływ na cenę ciepła)? Skoro spółka wypracowywała zyski dlaczego najpierw zostały one wyprowadzone z niej w postaci dywidendy a potem została udzielona pożyczka?
 17. Opłaty za uprawnienia do emisji CO2 zasilają budżet naszego kraju. Zgodnie z dyrektywą unijną powinny być przynajmniej w połowie przeznaczone na inwestycje sprzyjające redukcji gazów cieplarnianych i system wsparcia dla odbiorców energii cieplnej. Czy OZC zwrócił się do rządu RP o przekazanie tych środków na lokalne inwestycje w tym zakresie? Jeśli tak, to jakie uzyskano efekty?
 18. Skoro dzięki premii kogeneracyjnej spółka chce w 100% zrezygnować z węgla i jego pochodnych, aby zredukować koszty uprawnień do emisji Co2 to dlaczego wchodzimy w silniki gazowe, które również wymagają uprawnień do emisji Co2? Czy były rozważane bezemisyjne źródła zasilania?
 19. Skąd pewność, że w sezonie 2025/2026 stawka za ciepło dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego spadnie do poziomu 49 zł netto/GJ, skoro wojna w Ukrainie i kryzys energetyczny spowodował gigantyczne podwyżki stawek w OZC? Czy władze miasta i OZC mogą udzielić takich gwarancji pozostając zupełnie poza czynnikami zewnętrznymi?
 20. Decyzja URE z dnia 19.12.2023 dotycząca premii kogenercyjnej nie wspomina o 550 mln zł. dla OZC, tym bardziej, że będzie to 36 mln zł. co roku przez 15 lat oraz, że premia będzie wynosiła 370 zł. za każdą MWh. Skąd te dane? Czy OZC otrzymał szczegółowe dane dotyczące przyznanej premii? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie tych danych. Dlaczego OZC mówi o 15 latach skoro w decyzji URE jest informacja, że wypłata środków nastąpi w latach 2025-2041 czyli 17 lat?
 21. Dlaczego władze OZC i miasta wiedząc od 19.12.2023 o przyznaniu premii kogeneracyjnej nie poinformowała o tym w sposób należyty mieszkańców, pozwalając na wzrost niezadowolenia i eskalację niepokoju w mieście?
 22. Prosimy o uszczegółowienie informacji z konferencji. Obniżka stawki za ciepło do poziomu 49 zł. netto/GJ ma nastąpić w 2025 roku, ale kiedy? Od 01.01.2025 czy 31.12.2025? A może jakiś dzień w miedzyczasie?
 23. Jakie elementy składają się na koszt jednego GJ ciepła i jaki jest ich procentowy udział?
 24. W nawiązaniu do ogłoszonego w piątek 09.02.2024 planu pomocowego dla użytkowników OZC w postaci 23% rabatu, w jaki sposób OZC chce przetwarzać, przechowywać i zabezpieczać dane mieszkańców, które będą zawierały dane wrażliwe podchodzące pod RODO. Według jakich kryteriów będą rozpatrywane wnioski indywidualne osób nie spełniających kryterium dochodowego? Czy OZC posiada odpowiednio wykwalifikowane kadry, które w sposób obiektywny będą w stanie ocenić zasadność udzielenia pomocy?
 25. Jaka była wartość działki, wg rzeczoznawcy majątkowego, należącej do OZC i sprzedanej w dniu 08.12.2023? Za jaką cenę została sprzedana? Pytanie dotyczy działki 1/28 o powierzchni 1,4147ha zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1W/00110256/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Zobacz również: Obniżka za ogrzewanie w Ostrowie, jednak nie dla wszystkich
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments

wysokie ceny ciepła to wina p.klimek i vice kostki, niestety wszystkie decyzje w spółkach miejskich zależą od widzimisie tych państwa