fot: UG Ostrów Wielkopolski

W Gminie Ostrów Wielkopolski przeprowadzono anonimową ankietę wśród rodziców dzieci przedszkolnych, która dotyczyła otwarcia przedszkoli w gminie w czasie pandemii wirusa COVID-19. W anonimowym badaniu wzięło udział ponad 800 osób.

– Różne głosy docierały do urzędu, kiedy podjąłem decyzję o dalszym zamknięciu placówek przedszkolnych. Większość popierała moją decyzję, ale były też głosy przeciwne. Rodzice tłumaczyli, że nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom. Dlatego postanowiłem zapytać bezpośrednio rodziców co myślą na ten temat. I tak zrodził się pomysł na ankietę. Z badania jasno wynika, że rodzice nie są za powrotem dzieci do przedszkola, mimo iż wielu z nich nie korzysta z opieki –   tłumaczy wójt gminy Piotr Kuroszczyk.

Jak wynika z przeprowadzonej ankiety aż 78% rodziców, którzy brali udział w badaniu nie chce powrotu dzieci do przedszkoli.

Wyniki anonimowej ankiety w Gminie Ostrów.

1.Czy jest Pani/Pan za powrotem dzieci do przedszkoli? TAK – 153
22%
 NIE – 543
78%
      Razem: 696
2.Jeżeli Rząd RP przedłuży czas zamknięcia placówek oświatowych, czy nadal będzie Pan/Pani mogła sprawować opiekę nad dzieckiem?TAK – 674
87%
NIE – 104
13%
      Razem: 778
3.Czy w obecnym czasie, po ogłoszeniu możliwości otwarcia przedszkoli, jest Pani/Pan skłonna/skłonny posłać dziecko do przedszkola? TAK – 129
19%
 NIE – 558
81%
  Razem: 687
4.Czy korzysta Pan/Pani z zasiłku opiekuńczego? TAK – 150
24%
 NIE – 501
76%
   Razem: 651
5.Jeżeli zasiłek opiekuńczy zostanie utrzymany, czy jest Pani/Pan w stanie nadal opiekować się dzieckiem? TAK – 572
93%
 NIE – 43
7%
   Razem: 615

Zapytano również rodziców jakie środki musi zapewnić dyrektor, by Pani/Pana dziecko mogło się bezpiecznie czuć w przedszkolu? W tym przypadku najczęściej pojawiającą się odpowiedzią było, iż pomimo dostępnych środków ochrony osobistej i dezynfekcji najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem jest pozostawienie dzieci w swoich domach. Często pojawiały się także odpowiedzi: częste mycie rąk, dezynfekcja sal, zabawek, mała grupa dzieci, przyłbice u opiekunów, wietrzenie pomieszczeń czy sprawdzanie temperatury przy wejściu do przedszkola.

Ankieta trafiła do rodziców w ubiegłym tygodniu. Wzięło w niej udział ponad 800 rodziców z wszystkich przedszkoli na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski, w tym także niepublicznych i prywatnych. W roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 848 dzieci w wieku od 3 do 6 la.

Zobacz również: Koronawirus. Kolejne ograniczenia zniesione. Zobacz, co się zmieni
ŹRÓDŁOostrowwielkopolski.pl