W III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim uruchomiony został oddział przygotowawczy dla młodzieży z Ukrainy. Od 1 kwietnia 2022 r. ruszyły zajęcia dla 22 osób, które nie znają języka polskiego.

Od wybuchu wojny na Ukrainie do szkół średnich prowadzonych przez Powiat Ostrowski zgłosiło się ok. 20 osób chcących kontynuować naukę. We wcześniejszych latach były to pojedyncze przypadki w trakcie roku szkolnego.

Stale rosnąca liczba uczniów z Ukrainy, które nie znają języka polskiego spowodowała, że władze Powiatu Ostrowskiego zaczęły rozważać utworzenie oddziału przygotowawczego. W tej sprawie Starosta Ostrowski Paweł Rajski zainicjował spotkanie z grupą zainteresowanych uczniów ukraińskich i ich opiekunów. Podczas spotkania rozmawiano z udziałem osoby władającej językiem polskim i ukraińskim.

Osoba ta będzie jednocześnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w charakterze tłumacza, osoby wspomagającej.  Usprawni to porozumiewanie się uczniów z polskimi nauczycielami oraz ułatwi przyswajanie wiedzy i nowego języka. Takie rozwiązanie, wprowadzone przez Starostwo Powiatowe,  ma zapewnić komfort nowym uczniom podczas okresu adaptacyjnego.

Nauka w nowo utworzonym oddziale przygotowawczym będzie trwała od 1 kwietnia 2022r. do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, czyli do 24 czerwca 2022r. Ukraińcy kontynuujący naukę w oddziale ukończą tym samym rok nauki rozpoczęty w swojej ojczyźnie. Okres nauki danego ucznia może zostać skrócony albo przedłużony w zależności od jego postępów i potrzeb edukacyjnych. Od 1 września 2022r. uczniowie z oddziału przygotowawczego będą mogli wybrać dowolną szkołę.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments