Zakończył się konkurs na realizację zadań publicznych w 2024 roku przeznaczony dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zarząd Powiatu Ostrowskiego rozdzielił dotacje dla organizacji pozarządowych w sferach: ochrona i promocja zdrowia; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

W ramach konkursu wpłynęło 116 ofert w 6 dziedzinach. Najwięcej wniosków na realizację zadań w 2024 roku organizacje złożyły w sferach: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. Wnioski dotyczyły kolejno 44 i 48 zadań. Najmniej ofert (4) dotyczyło sfery porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz edukacji i nauki.

Zobacz również: Są plany na kolejne ważne inwestycje w powiecie! Zobacz, co jest planowane

Zestawienia ofert na poszczególne zadania wraz z przyznanymi kwotami przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego

Zobacz również: Są plany na kolejne ważne inwestycje w powiecie! Zobacz, co jest planowane
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments