W powiecie rozdzielono 196.300zł na organizacje pozarządowe

0

Zakończył się konkurs dotyczący zadań publicznych w 2019 roku skierowany dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Zarząd Powiatu Ostrowskiego zdecydował o przyznaniu dotacji na łączną kwotę 196.300 zł.

W czwartek, 17 stycznia 2019 roku, Zarząd Powiatu Ostrowskiego rozdzielił środki przewidziane na dotacje dla organizacji pozarządowych w sferach: ochrona i promocja zdrowia; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Do konkursu zgłosiło się w sumie 48 organizacji, które złożyły oferty na realizację 84 inicjatyw. Najwięcej wniosków dotyczyło działu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, najmniej działu: nauka, edukacja, oświata i wychowanie. W sumie rozdysponowano 196.300 zł.

 

Wyniki konkursu ofert na rok 2019 prezentujemy poniżej.

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Ostrowskiego zdecydowano również, aby w tym roku ogłosić dodatkowy konkurs na realizację zadań publicznych w dwóch sferach, w których pozostały do wykorzystania środki, a mianowicie z zakresu sportu oraz edukacji.
ŹRÓDŁOPowiat Ostrowski
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments