Na cmentarzu parafialnym w Przygodzicach pożegnano w czwartek zasłużonego strażaka-ochotnika, prezesa tamtejszej OSP – Krzysztofa Paprockiego. Sprawował tę funkcję 13 lat.

 

– Służył innym, etos służby miał za najwyższą wartość – tak o zmarłym mówił już na cmentarzu wójt Krzysztof Rasiak. – Myślę, że mogę być wyrazicielem uznania mieszkańców, którzy przyszli tu, bo są Ci Krzysztofie wdzięczni za lata ofiarnej pracy na rzecz ich poczucia bezpieczeństwa. (…) Dziękuję także za Twoje telefony powiadamiające mnie o prowadzonych w gminie strażackich akcjach. Zauważyłem, że z telefonem nie rozstawałeś się nigdy. Miałeś go przy Swoim łóżku nawet wtedy, kiedy widzieliśmy się przedostatni raz. Chciałbym tu złożyć podziękowanie także Twojej rodzinie, dzięki której mogłeś się spełniać.

Przemysław Kaźmierczak – prezes Związku w powiecie ostrowskim nawiązując do sentencji „Bogu na chwałę, bliźnim na ratunek„, wypisanej m.in. na sztandarach OSP przyznał, że trudno mu przytoczyć pojedynczy przykład zaangażowania druha Krzysztofa Paprockiego. – Jego cała działalność, to jeden wielki przykład. Nie znam takiej osoby, której by odmówił pomocy. Zawsze był wiernym przyjacielem, druhem i kolegą – podsumował.

Kaźmierczak zaznaczył, że druh Paprocki był inicjatorem i realizatorem rozwoju niewielkiej jednostki OSP w Przygodzicach. Zamienił ją w prężną remizę działającą w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Pochówek śp. Krzysztofa Paprockiego poprzedziła msza św. odprawiona w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Przygodzicach, koncelebrowana przez biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej Łukasza Buzuna, a także rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu – ks. Marcina Załężnego i miejscowego proboszcza – ks. kan. Marcina Taisnera. W kościele zmarłego ojca wspomniał również przygotowujący się do kapłaństwa i święceń Mateusz Paprocki – kronikarz OSP w Przygodzicach.


W pogrzebie, który odbył się zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, wzięło udział kilkaset osób: oprócz rodziny i mieszkańców przede wszystkim strażacy i ich poczty sztandarowe, liczni klerycy, księża, samorządowcy i pracownicy urzędu gminy.

fot: facebook.com/ospprzygodzice/

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygodzicach Krzysztof Paprocki zmarł 3 marca po ciężkiej i długiej chorobie w wieku 50 lat. Za swoją działalność został odznaczony m.in. Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i innymi medalami współpracujących z OSP organizacji. Od 1 kwietnia 2001 r. był pracownikiem Urzędu Gminy Przygodzice.
ŹRÓDŁOUG Przygodzice, Tomasz Wojtasik
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments