Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Przygodzice” wchodzi w fazę realizacji. Właśnie podpisana została umowa na wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych.

W dniu 13.02.2019 r. Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak zawarł umowę na wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych z firmą Hymon Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Dojazd 16 A.

Wyłoniona w drodze przetargu firma zapowiada przystąpienie do realizacji projektu jeszcze w tym miesiącu. W najbliższym czasie z mieszkańcami uczestniczącymi w projekcie kontaktować się będą przedstawicie Wykonawcy w celu umówienia indywidualnego spotkania, podczas którego zebrane zostaną dane do wykonania projektu technicznego konkretnych instalacji dla ustalonych lokalizacji. Pracownikom firmy Hymon Energy Sp. z o.o. wydane zostaną przez Wójta Gminy upoważnienia imienne.

Mieszkańcy biorący udział w projekcie zobowiązani są w ciągu 30 dni od podpisania umowy z wykonawcą do uiszczenia wkładu własnego w projekcie. Informacja o parametrach instalacji i wysokości wpłaty zostanie przekazana mieszkańcom pisemnie. Wpłat należy dokonywać dopiero po otrzymaniu pisma z Urzędu.

Podpisana właśnie umowa dotyczy jednak tylko montażu instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca instalacji solarnych zostanie wybrany w terminie późniejszym.
ŹRÓDŁOUG Przygodzice
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments