W szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim zmarł 60-letni pacjent z dodatnim wynikiem na obecność koronawirusa. Dyrekcja ostrowskiego szpitala wydała w tej sprawie oświadczenie.

Oświadczenie Dyrekcji ostrowskiego szpitala, w związku z przypadkiem śmierci pacjenta, u którego potwierdzono obecność koronawirusa:

W dniu 19 maja 2020 w godzinach wczesnoporannych specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego przywiózł do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim 60-letniego pacjenta z rozsianym procesem nowotworowym, w stanie skrajnie ciężkim. Mimo intensywnego leczenia po kilku godzinach chory zmarł.

Z uwagi na obraz kliniczny oraz wywiad epidemiologiczny (niedawna hospitalizacja pacjenta w jednym z okolicznych szpitali w czasie gdy stwierdzono tam ognisko występowania wirusa SARS CoV2) pobrano wymaz w kierunku obecności koronawirusa, który dał wynik pozytywny.

Podczas pobytu w SOR wobec pacjenta stosowano wszystkie wymogi reżimu sanitarnego, a personel używał adekwatnych środków ochrony indywidualnej. O fakcie zgonu chorego z podejrzeniem infekcji koronawirusowej jeszcze przed uzyskaniem wyniku wymazu powiadomiono Powiatową Inspekcję Sanitarną w Ostrowie Wielkopolskim.

Zobacz również: Koronawirus. Duży wzrost zachorowań w naszym regionie