Na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w poniedziałek ruszy przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Wsparciem objęte będą zadania dzielące się na:

Działania podstawowe polegające na likwidacji źródeł ciepła na paliwa stałe niespełniające wymagań 5 klasy oraz ich zamianie na:

• kondensacyjny kocioł gazowy,
• ogrzewanie elektryczne,
• pompę ciepła powietrze-woda,
• pompę ciepła powietrze-powietrze,
• kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
• podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła;

Działania dodatkowe polegające na:

• wykonaniu instalacji c.o.,
• wykonaniu instalacji CWU,
• wykonaniu instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania,
• wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• wymianie okien i drzwi zewnętrznych.

Jednak należy pamiętać, że dotacji nie można uzyskać wyłącznie na działania dodatkowe.

Beneficjentem Programu może być osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności do lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz spełniająca kryteria dochodowe określone w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”.

Są trzy poziomy możliwego dofinansowania:

1. Podstawowy poziom dofinansowania:

  • skierowany jest do osób uzyskujących dochody do 135 000,00 zł rocznie,
  • wysokość dofinansowania do 30 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 16 500,00 zł.

2. Podwyższony poziom dofinansowania:

  • skierowany jest do właścicieli lokali, których dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 894,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym  2 651,00 zł,
  • wysokość dofinansowania do 60 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 27 500,00 zł.

3. Najwyższy poziom dofinansowania:

  • skierowany jest do właścicieli lokali, których dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza  1 090,00 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym  1 526,00 zł,
  • wysokość dofinansowania do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 41 000,00 zł.

Wnioski w formie papierowej o udzielenie dotacji można składać od poniedziałku, 8 kwietnia w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
ŹRÓDŁOUGiM Nowe Skalmierzyce
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments