W Gminie Ostrów Wielkopolski wkrótce rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników na deszczówkę.

24 kwietnia rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia.

Wysokość dotacji wynosić będzie 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych budowy oczyszczalni lecz nie więcej niż:
1) 4 000,00 zł – dla oczyszczalni obsługującej jeden budynek, bądź jeden odrębny lokal mieszkalny;
2) 5 000,00 zł – dla oczyszczalni obsługującej więcej niż jeden budynek bądź więcej niż jeden odrębny lokal
mieszkalny.

24 kwietnia rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – zbiorniki na deszczówkę. Nabór wniosków potrwa do 30 czerwca 2024 roku.

Dotacja udzielana jest, na każdy budynek mieszkalny lub gospodarczy na danej zamieszkałej nieruchomości, w wysokości:

1) 500,00 zł w przypadku nowych zbiorników naziemnych o łącznej pojemności do 500 litrów;
2) 1.000,00 zł w przypadku nowych zbiorników naziemnych o łącznej pojemności powyżej 500 litrów;
3) 2.000,00 zł w przypadku nowych zbiorników podziemnych

Zobacz również: Kolejne świadczenie coraz bliżej. Wyniesie 1500zł
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments