panele słoneczne fotowoltaika Ostrów Wielkopolski

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłosił, że będzie przyjmował wnioski o udzielenie dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych.

Wysokość dotacji ma wynosić „1000,00 zł brutto za pełny 1kW, nie więcej niż 8000,00 zł na jeden podmiot”.

Do ubiegania się o dotację, jak informuje Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uprawnione są:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy,
 5. jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną;
  posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością lub lokalem położonym w granicach administracyjnych Gminy.

Zakres dotacji:

 • Dotacja dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych kosztów zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych wraz niezbędnymi urządzeniami, które stanowią integralną całość instalacji odnawialnego źródła energii.
 • Dotacji będą podlegać wyłącznie fabrycznie nowe wyroby, które zostaną użyte i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dotacja nie jest udzielana do rozbudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej.
 • Dotacja nie jest udzielana na zakres prac zrealizowanych przed podpisaniem umowy pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, a Wnioskodawcą

Wnioski przyjmowane będą od 3 do 13 października 2023 r. i będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Zobacz również: Kolejne dofinansowanie dla ostrowskiego
ŹRÓDŁOnoweskalmierzyce.pl
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments