Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego radni zajmą się uchwałą w sprawie ustalenia cen za korzystania z Basenu Miejskiego.

Nowa uchwała ustala cennik biletów wstępu na Basen Miejski w niżej wymienionych wysokościach:

1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 21:00

 • bilet ulgowy —14,00 zł
 • bilet normalny — 20,00 zł

2) od poniedziałku do piątku po godz. 16:00

 • bilet ulgowy —12,00 zł
 • bilet normalny —17,00 zł

3) w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10:00 do 22:00

 • bilet ulgowy —17,00 zł
 • bilet normalny — 24,00 zł

4) w soboty, niedziele i święta po godz. 16:00

 • bilet ulgowy —14,00 zł
 • bilet normalny — 20,00 zł

5) dzieci do lat 3 — 1,00 zł

6) bilet ulgowy przysługuje:

 • dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
 • emerytom i rencistom od 50 roku życia za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki,
 • osobom niepełnosprawnym za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki,
 • krwiodawcom za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki, przy czym z dokumentu musi wynikać, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy była oddawana krew.

Do tej pory bilety wstępu na Basen Miejski wynosiły np w czerwcu w tygodniu ulgowy kosztował 7zł, a normalny 10zł. W lipcu natomiast ulgowy 10zł, a normalny 14zł. Te ceny obowiązywały od 2017 roku.

Powodem wzrostu cen jest jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały – wzrost kosztów eksploatacji obiektu na skutek wzrostu poziomu cen energii elektrycznej, wody, ścieków, centralnego ogrzewania. Innym wskaźnikiem warunkującym podjęte działania jest stale rosnąca inflacja, która w miesiącu kwietniu 2022 r. wyniosła 12,3% i wykazuje tendencję wzrostową.

Głosowanie nad projektem odbędzie się na najbliższej Sesji Rady Miejskiej Ostrowa w dniu 25 maja.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments