Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzje co do formy oraz terminu dalszego protestu. Jak zdecydowali nauczyciele, od 15 października rozpoczną strajk włoski.

– 15 października rozpocznie się w szkołach strajk włoski; nauczyciele będą wykonywali tylko te czynności, które są opisane przepisami Prawa oświatowego – poinformował Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Nie akceptujemy zadań, które były przez nas wykonywane, a za które nie otrzymywaliśmy żadnych pieniędzy.

Oznacza to, że nauczyciele będą wykonywali zadania określone w przepisach prawa oświatowego i nie będą m.in ponosili kosztów przygotowywania materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć, nie będą brali udziału w konkursach, wycieczkach w dniach wolnych od pracy, przygotowywali sprawozdań, inwentaryzacji.

– Nie wyrażamy zgody na bezpłatne wykonanie zadań polegających na prowadzeniu kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych. Nie wyrażamy zgody, abyśmy ponosili koszty przygotowania materiałów niezbędnych do prowadzenia lekcji czy zajęć. – mówił Sławomir Broniarz.

O tej formie protestu zdecydowała ankieta przeprowadzona wśród 227 tysięcy nauczycieli. Aż 55,3% jest za nie wykonywaniem pozastatutowych zadań, czyli tak zwanym strajkiem włoskim. Tę forma protestu nauczyciele rozpoczną 15 października.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments