Urząd Miejski w Ostrowie poinformował, że nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2019 r. rozpocznie się z dniem 27 marca 2019 r. i potrwa przez 14 dni (do 9 kwietnia 2019 r. włącznie).

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej:

1) w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
2) na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski).

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu zakończenia naboru pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) t j.:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy;
2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski będzie można pobierać od dnia 04.03.2019 r.w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego oraz w Referacie Ochrony Środowiska (II piętro pok. 227). Znajdują się one również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (http://umostrow.pl/) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/)

W przypadku wyczerpania się środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na 2019 r. wnioski pozostałe zostaną rozpatrzone negatywnie.
ŹRÓDŁOUM Ostrów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments