W środę, 31 lipca, sejm znowelizował ustawę o cenach prądu i wydłużył termin składania sprzedawcom energii oświadczeń potwierdzających status odbiorcy końcowego. Termin został wydłużony do 13 sierpnia.

 

Zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych z następujących grup:

– mikro i mali przedsiębiorcy,
– szpitale,
– jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
– inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

wymaga złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego.

Pierwszy termin określony został na 29 lipca, teraz został przedłużony i uprawnieni mają czas do 13 lipca na złożenie oświadczeń. W przypadku nie złożenia tego oświadczenia, należy się liczyć z podwyżką cen energii elektrycznej.

Ten obowiązek dotyczy podmiotów wymienionych powyżej, nie dotyczy osób fizycznych. Odbiorcy indywidualni zachowają aktualne stawki i nie muszą składać żadnych oświadczeń.

O sprawie pisaliśmy TUTAJ>>>
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments