I LO im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego

W dniach od 20 maja do 14 czerwca odbędzie się rekrutacja do liceów, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Ostrowski.

Nabór prowadzony będzie za pomocą systemu elektronicznego, który umożliwia dostęp do wielu niezbędnych informacji, takich jak: opisy poszczególnych kierunków kształcenia, z określeniem przedmiotów rozszerzonych i dostępnych języków obcych.

Od 20 maja do 14 czerwca do godz. 15:00 na stronie naboru dostępny będzie wniosek o przyjęcie do szkoły, który w tym terminie należy on-line wypełnić i wysłać (załączając równocześnie skan wydrukowanego wniosku z odręcznym podpisem). We wniosku warto wymienić jak najwięcej klas, którymi uczeń jest zainteresowany.

W dalszej kolejności absolwent po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie musiał wspomniany wniosek elektroniczny uzupełnić wpisując oceny i załączając skany tych dokumentów. Elektroniczny wniosek należy uzupełnić o wymagane dokumenty do 5 lipca do godz. 15:00. Na tym etapie wszystko odbywa się elektronicznie, nie jest konieczna wizyta w szkole, ale w razie wątpliwości pracownicy szkoły mogą udzielić informacji lub pomocy. Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków system na podstawie określonej przez ucznia listy preferowanych kierunków oraz liczby uzyskanych punktów automatycznie dokona przydziału do konkretnej klasy.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 11 lipca o godz. 12:00 szkoły ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Następnie kandydaci zakwalifikowani będą mieli czas do 17 lipca, aby złożyć oryginały dokumentów w konkretnej szkole i tym samym potwierdzić wolę przyjęcia do niej. Oznacza to, że kandydat zostanie przyjęty do szkoły jeżeli został zakwalifikowany i złoży wymagane dokumenty. Ostateczne informacje o przyjęciach do szkół zostaną ogłoszone 18 lipca.

W 2024 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych będzie się ubiegać ok. 700 uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Ostrowskiego.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments