Urząd Miejski Ostrów Wielkopolski

Do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim wpłynęło pismo z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w sprawie radnego Mateusza Nycka.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Wojewoda Wielkopolski wezwaniem z dnia 27 października wezwał Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego do podjęcia w terminie 30 dni, pod rygorem skutków określonych w art 98a ust 2 ustawy o samorządzie gminnym, uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Mateusza Nycek.

Zgodnie z przywoływanymi przepisami Rada Miejska ma teraz 30 dni na podjęcie stosownej uchwały, a jeśli tego nie zrobi „wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze”.

Nie znamy powodu podjęcia takiej decyzji przez wojewodę Wielkopolskiego w sprawie radnego Mateusza Nycka, jednak jak informowaliśmy wcześniej wojewoda Wielkopolski miał zostać powiadomiony, kilkanaście miesięcy temu, o zaistnieniu przesłanek, które mogą obligować radę gminy do stwierdzania wygaśnięcia mandatu kilku ostrowskich radnych.

Pisaliśmy o tym m.in. w tych artykułach:

Radni „skarżą” na siebie nawzajem. Już 5 ostrowskich radnych może stracić mandaty

Czy radni stracą mandaty? Urząd Wojewódzki analizuje materiał w sprawie czwórki ostrowskich radnych

AKTUALIZACJA.

Otrzymaliśmy odpowiedź z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w sprawie czwórki ostrowskich radnych i jak czytamy w niej – „postępowania wyjaśniające w sprawie ewentualnego naruszenia przez radnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Pana Szymona Matyśkiewicza, Pana Damiana Grzeszczyka, Pana Kaspra Smektały oraz Pana Mateusza Nycek przepisu art. 24e ust. 1 oraz art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.) zostały zakończone.

Organ nadzoru nie znalazł podstaw prawnych do wydania zarządzeń zastępczych w trybie art. 98a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych Pana Szymona Matyśkiewicza, Pana Damiana Grzeszczyka oraz Pana Kaspra Smektały.

Organ nadzoru uznał natomiast, że Pan Mateusz Nycek naruszył zakaz wynikający z przepisu art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Pismem z 27 października 2023 r. organ nadzoru wezwał Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego do podjęcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego wezwania, uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ww. radnego. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, organ nadzoru, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyda zarządzenie zastępcze w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ww. radnego”.

Zobacz również: Mieszkańcy mają decydować! Czy budynek klubu osiedlowego ma być osuszony?

Zobacz również: Czy w Ostrowie nie jest czyszczona kanalizacja deszczowa i dlatego dochodzi do zalewania miasta?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments