W okresie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r., przeprowadzona zostanie na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa.

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2003 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1998–2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 2001–2002, które:

1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1998–2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO: w mieście: Ostrów Wielkopolski, w gminach i miastach: Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Raszków, w gminach: Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Sieroszewice i Sośnie, winny stawić się w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17, w dniach od 4 kwietnia do 13 maja 2022 r., w godz. 9.00 – 16.00.

Pełna treść obwieszczenia wojewody Wielkopolskiego>> http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/obwieszczenia/obwieszczenie_kwalifikacja_wojskowa_2022.pdf

Zobacz również: W Ostrowie uruchomiona została klasa przygotowawcza dla młodzieży z Ukrainy
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments