las

Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a Parki Narodowe pozostają zamknięte. Zakaz obowiązuje od 3 kwietnia do 11 kwietnia włącznie.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Dyrektorzy Parków Narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu – do 11 kwietnia br. włącznie.

Powodem wprowadzenia zakazu jest jak informują Lasy Państwowe – „mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe.”

Co oznacza wprowadzony zakaz:
– od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie nie można przebywać na terenach leśnych
– parkingi, wieże widokowe, wiaty, miejsca na ognisko będą nieczynne
– miejsca do biwakowania będą nieczynne

Straż Leśna i Straż Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.