W piątek, 29 września wręczone zostały Stypendia Starosty Ostrowskiego dla najlepszych uczniów ze szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.

Pierwsze stypendia wręczone zostały w 2012 i była to forma obchodów 125-lecia Powiatu Ostrowskiego. Od samego początku w każdej edycji wręczanych jest zaledwie 50 stypendiów, co przy ilość ponad 8000 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski decyduje, że mają one charakter elitarny.

Z tej dużej grupy, kilku tysięcy uczniów, wybranych zostało 50. Można więc powiedzieć, że jesteście najlepszymi orędownikami powiatowej oświaty. Co mnie bardzo cieszy, to wśród nas są nie tylko osoby, które zdobywają bardzo dobre oceny ale są również uczniowie, którzy realizują się w życiu szkoły, w sporcie, kulturze, którzy żyją szkoła i bardzo Wam za to wszystko dziękuje – mówił dzisiaj Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

Poniżej publikujemy charakterystyki wszystkich tegorocznych stypendystów.

I Liceum Ogólnokształcące

Maria Gorzelak – uczennica o średniej 5,87. Jest uczennicą wybitnie uzdolnioną o czym świadczą sukcesy w licznych konkursach, tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, oraz wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,Kangur”. Zakwalifikowała się również finału Konkursu Ortograficznego ,,O Pióro Starosty Ostrowskiego”. W wolnym czasie lubi szyć, robić makramę, frywolitkę igłową, a także projektuje i wykonuje biżuterię.

Anastazja Janik – absolwentka o średniej ocen 6,0, laureatka tytułu Wybitnego Absolwenta Alma Mater Ostroviensis, jest uczennicą wszechstronnie uzdolnioną, a jej główne zainteresowania to biologia i szeroko rozumiane nauki medyczne. Wielką pasją Anastazji są konie i jazda konna oraz aktywność sportowa. Jest zapaloną biegaczką i pasjonatem górskich wędrówek w ramach których kolekcjonuje koronę gór polskich.

Wojciech Tomalak – uczeń o średniej 5,87. Jego zainteresowania to głównie matematyka i geografia czego dowodem jest udział w konkursie matematycznym KOMA Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Olimpiadzie Geograficznej. Wojtek interesuje się również ogrodnictwem. Posiada własną przydomową uprawę roślin i krzewów. Samodzielnie wyhodował nasiona i sadzonki warzyw projektując i tworząc własne rabaty.

Franciszek Nowak – uczeń o średniej ocen 5,87. Jest uczniem wszechstronnie uzdolnionym a jego główne zainteresowania to matematyka i informatyka. Będąc uczniem klasy pierwszej już zakwalifikował się do finału elitarnego Konkursu Matematycznego KOMA Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją przyszłość wiąże ze studiami matematycznymi w obszarze sztucznej inteligencji w zastosowaniu między innymi w biologii.

Maria Kupczyk – uczennica jest wybitną wokalistką osiąga sukcesy na festiwalach i konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Oto kilka najważniejszych osiągnięć: I miejsce w Wapa World International Contest Wielkopolski Paradise, I miejsce w V Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Fazisi w Gruzji czy też I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Wszelakiej Pogorzela – Laif. Uczestniczy w zajęciach studia wokalnego Art.-Musica Młodzieżowego Domu Kultury. Tworzy utwory literackie, komponuje, gra na fortepianie i wiolonczeli.

II Liceum Ogólnokształcące

Inka Nowakowska – może pochwalić się licznymi sukcesami i to na wielu obszarach. Ma na swoim koncie osiągnięcia w konkursach plastycznych na ilustrację do ” Małego Księcia ” oraz kartkę świąteczną. Z równym wdziękiem przemierza tereny języków obcych, dzięki którym poznaje nowe kraje, kultury i ludzi, brała udział w Konkursie Sprachdoktor, zajęła 2 miejsce w województwie w Konkursie Deutschfreund.

Ewa Rubas – to osoba o bardzo szerokich horyzontach, rozległych zainteresowaniach i wielu talentach. Jej pasja lingwistyczna została już wielokrotnie nagrodzona, awansowała do Ogólnopolskiego Konkursu Prozy i Poezji Francuskiej, brała udział w Konkursie Wiedzy o Francji, Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego High Flier, szkolnym konkursie ortograficznym. Ma na swoim koncie osiągnięcia jeszcze w innych dziedzinach – awansowała do etapu diecezjalnego w Olimpiadzie Teologii Katolickiej Pelipin, brała udział w Szkolnym Turnieju Szachowym.

Małgorzata Sójka – Rok szkolny 2022/2023 ukończyła ze średnią 5,73. Prowadzi aktywny tryb życia, w wolnych chwilach decyduje się na słuchanie muzyki, czytanie książek, oglądanie filmów, a chwilami amatorsko gra na gitarze. Wyróżnia się dużym zaangażowaniem w życie szkoły i klasy. Wzorowo pełni funkcję wiceprzewodniczącej klasy. Optymistycznie podchodzi do wszelkich wyzwań, chętnie się ich podejmuje.

Grzegorz Hoffmann – uczeń wykazuje się wysoką kulturą osobistą, sumiennością i empatią. Bardzo lubi język niemiecki, który opanował celująco. Wywiązuje się z obowiązków szkolnych, chętnie bierze udział w działaniach na rzecz szkoły. Uczestniczył w 45 Międzywojewódzkim Pieszym Rajdzie Reymontowskim. Reprezentował szkołę w XXIV Pieszym Rajdzie Antonin-Przygodziczki 2023 biorąc udział w konkursie “Wiedzy o ochronie środowiska i regionie”. Rok szkolny ukończył ze średnią 5,67.

III Liceum Ogólnokształcące

Karolina Błaszczyk – uczennica realizuje w zakresie rozszerzonym biologię, chemię i matematykę. Swoje zainteresowania naukami ścisłymi i przyrodniczymi rozwija wraz z międzyszkolnym zespołem uczniów uczestnicząc w licznych konkursach i projektach naukowych. Brała udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznej i Wynalazczości gdzie zespołowo zajęła II miejsce na szczeblu ogólnopolskim w kategorii ochrona środowiska. W konkursie Techno grant uzyskała wyróżnienie. Brała również udział w finale konkursu naukowego E(x)plory. Należy do młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz interesuje się ratownictwem medycznym.

Jan Potaśniczak jest uczniem klasy realizującej rozszerzenia z zakresu matematyki i geografii. Janek jest wielkim pasjonatem geografii. W roku szkolnym 2022/2023 został: finalistą etapu centralnego XLIX Olimpiady Geograficznej w Katowicach oraz laureatem V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Słowackiej w Krakowie zajmując 1. miejsce w Polsce. Otrzymał indeks na wybrane 4 kierunki studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Uzyskał najwyższy możliwy wynik w kursie e-learningowym SIGG – Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej.

Jakub Adamczak jest uczniem klasy o profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym. To wybitnie uzdolniony muzycznie młody wirtuoz. Gry na fortepianie uczy się od 7 roku życia, ukończył szkołę muzyczną I stopnia , a obecnie kontynuuje naukę na poziomie II stopnia. Do największych sukcesów ucznia należy zajęcie I miejsca na International Vocal and Instrumental Competition Paris Open Music we Francji oraz organizowanym w Hiszpanii – World Art Games International Art Media Contest. Zdobył I nagrodę w kategorii duetów fortepianowych w konkursie World Art Games International Art Media Contest organizowanym w Hiszpanii.

Dawid Sztukowski w minionym roku szkolnym zdobył tytuł finalisty etapu centralnego 52 Olimpiady Biologicznej. Jego praca badawcza przygotowana w ramach olimpiady, zdobyła szczególne uznanie komitetu, a informacje florystyczne na temat rzadkich gatunków roślin naczyniowych z powiatu ostrowskiego zostaną włączone do ogólnopolskiej bazy danych. Dawid zakwalifikował się również do etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu pod hasłem „MÓJ LAS”. Interesuje się biologią molekularną, medycyną (szczególnie chirurgią, z którą wiąże swoją przyszłość), dietetyką, fizjologią człowieka, a także botaniką. W ramach Dnia Przedsiębiorczości z własnej inicjatywy nawiązał kontakt z 30 placówkami medycznymi w Polsce, otrzymując zaproszenie na odbycie praktyki we wszystkich instytucjach. Ostatecznie wybrał Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu. Ponadto gra na pianinie, słucha muzyki klasycznej i uprawia sporty siłowe.

IV Liceum Ogólnokształcące

Nikola Świątek – to osoba, która łączy miłość do książek z pasją językową. Do jej największych osiągnięć należy popularyzacja literatury młodzieżowej w Internecie. Jest znaną bookstagramerką, którą na Instagramie śledzi ją 4,5 tysiąca osób, a na TikToku – ponad 9,5 tysiąca miłośników literatury. Bierze udział w licznych imprezach książkowych i wydawniczych. Tworzy blurby i angażuje się w działania promocyjne. Jest również laureatką konkursów językowych, zajęła 3 miejsca w XV edycji Konkursu Tłumaczeniowego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych Ziemi Kaliskiej.

Amelia Grzegorowska to uczennica wszechstronnie uzdolniona, cechuje ją wysoka kultura osobista. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły. Prężnie działa w Samorządzie Uczniowskim, promowała szkołę w mieście i powiecie. Jest osobą bardzo skromną i koleżeńską, konsekwentną w realizacji zamierzonych celów, do których dąży z wielką determinacją i poświęceniem, a także otwartą na potrzeby drugiego człowieka. Aktywnie działa w Szkolnym Kole Wolontariatu. Swoje zdolności i talenty popiera sytematyczną pracą.

Zuzanna Maćkowiak – rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, szczególnie z nauk humanistycznych. Swoje zdolności i talenty popiera systematyczną pracą. Uczennica brała udział w projekcie „Zwolnieni z teorii” tworząc wraz z rówieśnikami projekt „Siła umysłu”, który przedstawił inne spojrzenie na problem chorób psychicznych. Głównym celem tego przedsięwzięcia było zdobycie doświadczenia z zarządzania projektami. Zuzanna miała okazję wykazać się talentem w dziedzinie ekonomii, zostając laureatką ogólnopolskiej olimpiady, otrzymując jednocześnie nagrodę „Srebrnego Wilka” za najlepszy projekt w województwie wielkopolskim.

Wiktoria Igielska jest bardzo utalentowaną, młodą artystką. Aktywnie działa w grupie teatralnej „Harmider” działającej w 4 LO. Występowała w wielu spektaklach szkolnych i pozaszkolnych w OCK, MDK, w Synagodze i w Pałacu Chopinowskim w Antoninie. Wiktoria to osoba uzdolniona również w innych dziedzinach. Odnosi sukcesy między innymi zajęła I miejsce w konkursie „Poznaj swój Powiat Ostrowski”. Jest przewodnikiem w Muzeum w Lewkowie.

Olga Szlachta – to utalentowana lekkoatletka. Olga jest młodzieżową reprezentantką Polski w lekkiej atletyce, a wyniki, które osiąga nieustannie zachwycają i są na najwyższym poziomie. Obecnie Olga jest mistrzynią i rekordzistką Polski w trójskoku oraz w skoku w dal. Jest uczestniczką Mistrzostw Europy w Jerozolimie U20, które ukończyła na 9. miejscu oraz Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Mariborze, gdzie stanęła na drugim stopniu podium.

Zespół Szkół Ekonomicznych

Maja Franzke – ukończyła klasę w zawodzie technik logistyk ze średnią 5,81. Maja to uczennica ambitna i chętnie podejmuje się różnych zadań. Trudna droga do upragnionego celu jej nie przeraża, a jedynie motywuje do ciężkiej pracy. Szybko chłonie wiedzę, traktując ją jako klucz do dalszego rozwoju. Najchętniej uczy się przedmiotów zawodowych, ponieważ kierunek który wybrała jest tym, co chciałaby robić w przyszłości. Została tegoroczną finalistką Olimpiady Logistycznej.

Kinga Matysiak – uczy się w klasie o kierunku technik rachunkowości. Kinga to uczennica ambitna, pracowita i sumienna, wzorowo wywiązywała się ze wszystkich powierzonych jej zadań i obowiazków. Jest osobą uzdolnioną o szerokich horyzontach umysłowych. Od pierwszej klasy znajdowała się w czołówce uczniów o najwyższej średniej. Kinga aktywnie uczestniczyła w życiu klasy, godnie reprezentowała szkołę w konkursach przedmiotowych m.in.- w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym o “Pióro Starosty”.

Katarzyna Pawlak – ukończyła klasę III o kierunku technik rachunkowości. Katarzyna odznacza się pracowitością, odpowiedzialnością i kreatywnością. Cechuje ją wysoka kultura osobista i bezinteresowna pomoc koleżankom i kolegom. Ponadto zawsze sumiennie i chętnie wykonuje powierzone jej zadania. Uczennica aktywnie uczestniczyła w życiu klasy, godnie reprezentowała szkołę w konkursach przedmiotowych, m.in.: w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym o “Pióro Starosty”, w Olimpiadzie o ubezpieczeniach społecznych na etapie wojewódzkim.

Kacper Wiczyński – to zdolny logistyk, uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen 5,60. Cechuje go szeroki krąg zainteresowań oraz wrażliwość na potrzeby innych: brał udział w szkolnym konkursie “Zawodowy Lider Roku”, w Konkursie Wiedzy Biblijnej oraz w II etapie Olimpiady “Gwiezdny Krąg”. Uczestniczył w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących.

Dominika Lisiak – uczennica ma niesamowitą pasję – od 2016 roku uprawia Taekwondo. Od 2018 roku regularnie powoływana jest do narodowej kadry Polskiej Federacji Taekwondo I reprezentuje Polskę z drugim stopniem mistrzowskim. W roku szkolnym 2022/2023 wzięła udział w otwartych Mistrzostwach Hiszpanii w Madrycie, gdzie wywalczyła dwa brązowe medale, jeden za układy formalne, drugi za walki ciągłe. Podczas Mistrzostw Polski w grudniu 2022 r. zdobyła złoty medal za walki ciągłe i srebrny za układy formalne. Dzięki temu osiągnięciu Dominika dostała się do kadry A+ na sezon 2023/2024.

Zespół Szkół Usługowych

Ewelina Rzepka jest ambitną, pracowitą i sumienną uczennic. Jej pasją jest moda i krawiectwo, dlatego kształci się w zawodzie technik przemysłu mody. Dzięki wysokim umiejętnościom w tej dziedzinie reprezentowała szkołę w Międzynarodowych Mistrzostwach w Szyciu w Krakowie. Ma ona również zacięcie literackie, czego wyrazem są utwory poetyckie Jej autorstwa, opublikowane w Tomiku Poezji uczniów Powiatu Ostrowskiego.

Julia Saranek jest uczennicą, która z wielkim zaangażowaniem wkłada serce we wszystko co robi. Jest autorką artykułów do gazety „Nasze Szkolne To i Owo”, z zapałem realizuje się w Kole Przyjaciół Biblioteki. Brała udział w wielu konkursach, zwłaszcza tych, w których mogła realizować swoje pasje czyli rysowanie, malowanie i szeroko rozumiane tworzenie. Julia jest urodzoną artystką, a rysowanie jest jej zajęciem na każdą wolną chwilę. Każdy człowiek sztuki ma inne pobudki, żeby tworzyć, Julia chce kreować. Chce pokazywać rzeczy, których nikt wcześniej nie widział. Rysuje nowe światy, nowych bohaterów i nowe historie. Wystawę plastyczną prac Julii, można było podziwiać podczas jubileuszowej edycji rozstrzygnięcia konkursu „Poetycka wiosna”.

Julia Dera uczennica uczy się w zawodzie fryzjer. Traktuje wybrany zawód z ogromną pasją. Posiada niezwykły talent i umiejętności, co udowodniła podczas XXIX edycji ogólnopolskiego konkursu ogólnopolskiego konkursu „Mała Pętelka” dla Młodych Fryzjerów i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby w Poznaniu. Brała udział w zmaganiach w dwóch kategoriach Smak klasyki- pokolenie Karla Lagerfelda oraz Fantasy street – ulica inspirowana cosplayem, w których zajęła II miejsca. Uczennica reprezentowała również szkołę podczas XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych Bezpiecznie od startu, w którym zdobyła IV miejsce w finale regionalnym.

Mateusz Cieszyński ambitny i kreatywny uczeń, kształci się w zawodzie technik przemysłu mody, który traktuje z ogromną pasją. Zdobył III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Kreacje Prowokacje w Radomiu oraz uzyskał tytuł Finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady z Zakresu Wiedzy i Umiejętności Projektowania i Wytwarzania Odzieży otrzymując indeks Politechniki Łódzkiej. Angażuje się także w działalność wolontariacką, zostając wolontariuszem w Hospicjum domowym im św. Józefa. Pracował czynnie jako Ambasador szkolny organizacji Fashion Revolution. Do Jego sukcesów należy również zdobycie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Językowym BookTalking w Poznaniu.

Oliwia Strąk uczennica kształcąca się w zawodzie technik przemysłu mody. Udziela się na forum szkoły i klasy działając w Samorządzie Uczniowskim. Pasją Oliwii jest szeroko pojęta moda. Uwielbia projektować i szyć. Stworzyła projekt kolekcji odzieżowej „Lapis lazuli”, który zaprezentowała podczas XXIX edycji ogólnopolskiego konkursu „Mała Pętelka” dla Młodych Fryzjerów i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby w Poznaniu, zdobywając I miejsce.

Zespół Szkół Budowlano -Energetycznych

Wiktoria Łukasik – wyróżnia się kulturą osobistą, sumiennością, pracowitością i kreatywnością. Jest zawsze chętna i gotowa, by nieść pomoc kolegom i koleżankom. Angażuje się w życie klasy i szkoły. Wiktoria wiąże swoją przyszłość z branżą budowlaną, ale znajduje też czas na pasję wokalną. Na tym polu ma liczne wyróżnienia, np. nagrodę główną w konkursie Grand Prix Złoty Mikrofonik.Uczennica jest bardzo ambitna i wytrwale dąży do realizacji swoich zamierzeń.

Patrycja Romanowska uczęszcza do klasy o profilu architektura krajobrazu. Jest postrzegana przez nauczycieli jako osoba z prawdziwą pasją. Na uwagę zasługuje jej kreatywność, którą można było podziwiać na warsztatach florystycznych. Umiejętności Patrycji wybiegają poza zakres podstawy programowej. Uczennica chętnie reprezentuje szkołę w wielu konkursach. Potrafi również w ciekawy sposób dzielić się wiedzą z rówieśnikami. Uczennica angażuje się w życie klasy i szkoły, chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych i działaniach Samorządu Uczniowskiego.

Marta Stasiak uczęszcza do klasy o profilu technik architektury krajobrazu . Jest uczennicą wybitnie uzdolnioną – nie tylko z przedmiotów ogólnokształcących, ale również zawodowych. Z niezwykłą rzetelnością wypełnia powierzone jej zadania. Marta jest bardzo sumienną, obowiązkową i wrażliwą uczennicą. Cechuje ją wysoka kultura osobista. Uczennica chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, bierze udział w akcjach charytatywnych, nie pozostaje obojętna na ludzką krzywdę.

Adam Grobelny to uczeń wszechstronnie uzdolniony. Z przedmiotów zawodowych i technicznych uzyskuje celujące wyniki. Osiąga sukcesy na płaszczyźnie przedmiotów humanistycznych, jak i przedmiotów ścisłych. Chętnie reprezentuje szkołę w różnych konkursach, przyczyniając się do dbania o dobre imię placówki. Ma szerokie spektrum zainteresowań. Pasjonuje go i literatura europejska czytana w oryginale, i nowinki technologiczne z dziedziny budownictwa. Na uwagę zasługuje jego sumienność i obowiązkowość. Adam cieszy się również ogromną sympatią wśród rówieśników, dlatego przez wiele lat jest wybierany do Samorządu Uczniowskiego.

Kamil Pawlak – Sport jest jego pasją, a w szczególności kickboxing. Na uwagę zasługuje umiejętność łączenia przez Kamila intensywnych sportowych treningów z nauką w klasie o profilu budownictwo. Zawsze dąży do wytyczonego celu. Kamil zdobywa najwyższe sportowe trofea na Mistrzostwach Polski : w 2023 roku wywalczył w kickboxingu brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów w formule full-contact oraz srebrny medal Puchar Polski Juniorów w formule Kick Light .

Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU

Bartosz Masłowski jest absolwentem technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych o średniej ocen 6,00. Od pierwszej klasy jest uczniem, który osiąga najwyższe średnie w nauce w szkole, a średnia ocen, jaką osiągnął w okresie nauki, jest najwyższą w historii placówki. W roku szkolnym 2022/2023, pomimo intensywnych przygotowań do egzaminów maturalnych i zawodowych, wziął udział w konkursie „Deutsch ist in” pod honorowym patronatem Starosty Ostrowskiego oraz w konkursie historycznym- „Moja mała ojczyzna” i konkursie literackim – „Czy znasz ten cytat?”. Interesuje się szczególnie tematyką transportu samochodowego.

Dawid Nawrot jest absolwentem technikum w zawodzie technik elektryk. W ubiegłym roku szkolnym uzyskał średnią ocen 5,75. Jednak najważniejszą jego cechą jako ucznia technikum są zainteresowania techniczne i aktywność na polu zawodowym. Zdobył kwalifikacje SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją oraz dozorem urządzeń instalacji i sieci w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu. Na egzaminach zawodowych osiągnął wyniki powyżej 90%. Obiektem jego zainteresowań są instalacje elektryczne i szafy sterownicze. W przyszłości chciałby podjąć studia politechniczne na wydziale elektrotechniki.

Jakub Paduch jest uczniem klasy na kierunku technik elektryk. Od pierwszej klasy pozostaje w czołówce uczniów z najwyższą średnią w szkole. W ostatnich trzech latach osiągnął najlepsze wyniki wśród uczniów technikum. W roku szkolnym 2022/2023 zdobył kwalifikacje SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją oraz dozorem urządzeń instalacji i sieci w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu. Uczeń w roku szkolnym 2022/ 2023 nie tylko poszerzał swoją wiedzę ogólną i zawodową, ale także realizował swoje pasje związane ze sportem. Wziął udział w Konkursie Wiedzy Olimpijskiej, zajmując drugie miejsce oraz w zawodach piłki nożnej organizowanych w szkole. Zajął też pierwsze miejsce w na etapie szkolnym Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie Kolbe i reprezentował szkołę na etapie diecezjalnym.

Mateusz Olejniczak jest uczniem klasy na kierunku technik pojazdów samochodowych. Jest osobą pracowitą i wszechstronnie uzdolnioną – osiąga bardzo dobre wyniki zarówno z przedmiotów zawodowych, jak i ogólnokształcących. Uczeń w roku szkolnym 2022/ 2023 brał udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym na etapie rejonowym i wojewódzkim oraz konkursach szkolnych: z języka angielskiego i organizowanym przez bibliotekę konkursie wiedzy o Wisławie Szymborskiej. Mateusz interesuje się motoryzacją, a szczególnie auto detailingiem. W wolnym czasie chętnie majsterkuje. Przyszłość wiąże z branżą samochodową, planuje studia związane z motoryzacją.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU

Natalia Warga – uczennica klasy o profilu zarządzanie kryzysowe. Aktywnie i bezinteresownie pracuje na rzecz klasy i szkoły. Angażuje się w liczne wyjazdy promujące ideę klas mundurowych. Jej celem zawodowym jest służba w polskiej policji, interesuje się kryminalistyką. Z pasją uczestniczy w zajęciach mundurowych, pilnie przygotowuje się z samoobrony, taktyk: zielonej, czarnej, czerwonej. Ma zmysł organizacyjny, dlatego chętnie angażuje się także w przygotowania wycieczek m.in. do Komendy Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Ciągle doskonali swoje umiejętności językowe, czego dowodem jest 2 miejsce w wewnątrzszkolnym konkursie języka angielskiego,

Martyna Szmaj – Uczennica technikum weterynarii. Bezinteresownie pracuje na rzecz klasy i szkoły – pełni funkcję przewodniczącej klasy i świetnie sprawdza się w pełnionej roli. Bierze udział w konkursach szkolnych jak i międzyszkolnych (j. niemiecki – konkurs międzyszkolny, j. angielski – konkurs szkolny – zajęcie II miejsca). Jej zamiłowaniem jest jazda konna i praca z tymi zwierzętami. Martyna zdobyła brązową odznakę jeźdźcy. Swoją przyszłość wiąże z weterynarią.

Anna Skowron – Uczennica klasy o profilu zarządzanie kryzysowe Uczennica aktywnie pracuje na rzecz szkoły i klasy. Jest redaktorem gazetki szkolnej „Skul Njus” odpowiedzialnym za redagowanie bieżących wydarzeń z życia szkoły. Angażuje się w prace samorządu klasowego pełniąc funkcję skarbnika. Jest członkiem szkolnego zespołu siatkówki dziewcząt. Promuje szkołę i idee klas mundurowych w środowisku lokalnym. Anna jest pilna i systematyczna, chętnie udziela pomocy kolegom ze szkoły i klasy, jej postawa może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów.

Jakub Dziuba jest uczniem klasy o profilu zarządzanie kryzysowe. Rozwija swoje zainteresowania lingwistyką stosowaną – zgłębiając tajniki języków i ich użycia w praktyce, czego dowodem jest jego udział w XVII edycji Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila w Kategorii tłumaczenie na język angielski. Jakuba fascynuje również programistka komputerowa, gdzie uczy się tworzenia innowacyjnych zastosowań sztucznej inteligencji. Angażuje się w różnego rodzaju projekty cyfrowe. W poprzednim roku szkolnym wziął udział wraz z innymi uczniami kolejnej edycji Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska.

Zespół Szkół Technicznych

Aleksandra Grzela jest uczennicą klasy informatycznej. Uczestniczy w konkursach z przedmiotów zawodowych i ścisłych, które pozwalają jej poszerzać wiedzę oraz zdobywać praktyczne umiejętności. Cechuje się wysoką kulturą osobistą w stosunku do nauczycieli jak i rówieśników. Ola bierze aktywny udział w życiu klasy. Oprócz informatyki interesuje się również sztuką i nauką obcych języków.

Marika Wegner od 4 lat uczy się grafiki, ukończyła z wyróżnieniem każdy rok nauki. To osoba bardzo zmotywowana i zdeterminowana do osiągnięcia sukcesu, która pracuje nawet więcej niż wymaga tego szkolny program nauczania i szybko przyswaja każdy nowy materiał. Jest osobą pracowitą, która zawsze terminowo wywiązuje się z wyznaczonych celów. Jest również dobrym graczem zespołowym i lubi pracować z innymi ludźmi. Marika jest odważna, otwarta na nowe wyzwania i bardzo dobrze odnajduje się w nowych sytuacjach. Brała udział w konkursach z przedsiębiorczości i w projektach z grafiki co dowodzi o jej ambicji i ciągłej pracy nad sobą. Ma umiejętność pracy pod presją czasu i dobrze radzi sobie w sytuacjach stresowych, gdzie trzeba działać szybko i spokojnie.

Tomasz Kułton – jest uczniem klasy informatycznej. W roku szkolnym 2022/2023 osiągnął znakomite wyniki w nauce. Wyróżnia się aktywnością i zaangażowaniem w pracę na rzecz klasy i szkoły. Zawsze sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i obowiązków. Na co dzień interesuje się informatyką oraz ekonomią.

Szymon Kusiński, w roku szkolnym 2022/2023 uzyskał najwyższą średnią w szkole, podobnie jak w latach poprzednich otrzymywał najwyższe noty ze wszystkich przedmiotów. Wszechstronnie uzdolniony, pomocny i koleżeński. Finalista etapu ogólnopolskiego XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej „Bóg jest miłością objawioną w słowie”.

Dawid Grząka to przyszły specjalistka w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, swoje zainteresowania techniką, dzieli z licznymi pasjami sportowymi, odnosząc znaczące sukcesy na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Na tegorocznych Halowych Mistrzostwach Polski U20 w Lekkoatletyce, zdobył 2 miejsce w biegu na dystansie 60m. Na Mistrzostwach Polski U20 na otwartym stadionie zajął 8 miejsce w biegu na 100m, oraz 2 miejsce w sztafecie 4x100m. Został powołany do kadry narodowej w biegach sprinterskich. Uczestniczył w Mistrzostw Świata U20 w Kolumbii w sztafecie 4x100m

Zespół Szkół Muzycznych

Hanna Wojtkowiak jest bardzo utalentowaną młodą skrzypaczką. Swoją systematyczną pracą szybko pokonuje kolejne wyzwania. Gra na skrzypcach to jej pasja a radość płynąca z muzykowania udziela się publiczności. Od wielu lat regularnie osiąga sukcesy na Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konkursach Skrzypcowych. Do ostatnich najważniejszych jej osiągnięć należą: I miejsce – London International Music Competition, I miejsce – Medici International Music Competition, Tytuł Laureata – VII Ogólnopolski Konkurs „Festiwal Presto”, Zduńska Wola, I miejsce XIII World Open Music Competition, Belgrade/Serbia, II miejsce – Irvine International Music Competition,

Ewa Obsadna uczy się w klasie Roberta Matuszewskiego ósmy rok. Od początku wykazywała duży talent do gry na saksofonie. Na przestrzeni tych lat dokonała bardzo dużego postępu gry na instrumencie co zaowocowało wieloma sukcesami ma konkursach Międzynarodowych i Ogólnopolskich. Jej zainteresowania oscylują wokół muzyki klasycznej jak i jazzowej. Ostatnie znaczące sukcesy Ewy: Laureat XXVII Słupeckich Spotkań Muzycznych w kategorii zespołów kameralnych, I miejsce na Lubuskim Forum Klarnetowo -Saksofonowym w Krośnie Odrzańskim, III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Szkół Muzycznych II st. w Kategorii Zespołów Kameralnych oraz Wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Drewnianych w Poznaniu

Młodzieżowy Dom Kultury

Martyna Sokołowska – od 11 lat jest uczestniczką zajęć baletowych, w Grupie Fantazja IMPULS. Na swoim koncie ma liczne występy min. tańczyła z Royal Moscow Ballet , była uczestniczką warsztatów z najlepszymi tancerzami szkół baletowych z Polski i Japonii ,, Młody Duch Tańca.” Jest tancerką kompletną, o doskonałej technice , zarówno w tańcu klasycznym , jak i współczesnym. Licznie nagradzana w Polsce i za granicą ostatnio na Eurofestiwalu Ryga Symphony 2022 zdobywczyni 1 miejsca i najwyższych ocen. Zdobywczyni 1 miejsca na Ogólnopolskim konkursie ,,Dance Super Star” w tańcu współczesnym, oraz 2 miejsca za duet. w tańcu klasycznym. Zdobywczyni 3 miejsca w tańcu klasycznym na Ogólnopolskim Konkursie Tańca ,, Taneczne Pejzaże”. Na festiwalu „Bas Dance” zdobyła 1 miejsce oraz Grand Prix dla najlepszej tancerki turnieju.

Marta Dembska – Od 4 roku życia uczestniczy w zajęciach baletowych w Grupie Fantazja IMPULS. Jest doskonałą tancerką zarówno w formach baletowych jak i tańca współczesnego. Swoje umiejętności taneczne prezentuje na polskich i zagranicznych scenach. Ostatnio nagradzana na Ogólnopolskim Festiwalu „Magia tańca” oraz Festiwalu ,,Bas Dance” taniec współczesny – 1 miejsce, na Międzynarodowym Festiwalu ,,Dance Super Star”, również taniec współczesny – 1 miejsce, na Ogólnopolskim Festiwalu ,, Taneczne Pejzaże” – 2 miejsce.

Zobacz również: Miejskie Becikowe dla najmłodszych ostrowian

Galeria zdjęć z wręczenie stypendiów Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły

Zobacz również: W tej gminie będzie można uzyskać dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych

Zobacz również: Kolejne dofinansowanie dla ostrowskiego szpitala
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments