Radni Powiatu Ostrowskiego po raz kolejny przyjęli jednogłośnie budżet, który po raz pierwszy w historii przekroczył próg 200 mln zł po stronie wydatków. O planowane inwestycje oraz o to, co udało się zrealizować w trudnym dla samorządów roku 2020, zapytaliśmy Pawła Rajskiego, starostę ostrowskiego.

Za nami trudny pod wieloma względami rok 2020. Jak epidemia koronawirusa odcisnęła w ubiegłym roku na finansach powiatu?

W pierwszych miesiącach, gdy wprowadzony został lockdown, musieliśmy podejmować decyzje mające na celu przede wszystkim zmniejszenie wydatków, gdyż spadały dochody samorządu. Najgorszym miesiącem dla naszego budżetu był kwiecień, a więc te pierwsze miesiące funkcjonowania lockdawnu gdzie PIT spadł o 2 mln złotych. Trzeba było podejmować działania na celu zmniejszenie wydatków. Nastąpiło cięcie w budżecie, przy czym nie było wkreślania znaczących inwestycji. Przyjęty budżet 2020 roku posiadał pewne bezpieczniki, które w trudnej sytuacji, właśnie przy spadku dochodów, można było wykorzystać. W następnych miesiącach sytuacja ulegała poprawie i dobrze skonstruowany budżet był gwarancją, że samorząd powiatu ostrowskiego tak bardzo nie odczuł zaistniałej sytuacji. Warto też zwrócić uwagę, że w budżecie na rok 2020 nie sięgaliśmy po żadne środki zwrotne.

Jakiej inwestycji uwagi na mniejsze wpływy do budżetu niestety nie udało się zrealizować?

Właściwie nie ma takiej inwestycji sztandarowej, którą mieliśmy zaplanowaną i trzeba było z niej zrezygnować. Zrealizowaliśmy wszystko, co sobie zaplanowaliśmy. Covid spowodował, że było nieco mniej środków finansowych na drogi. Drobne działania oszczędnościowe zostały poczynione w Domu Pomocy Społecznej w Psarach. Gdyby tych środków było więcej, to udałoby się zrealizować też więcej działań remontowych w szkołach. Należy jednak pamiętać, że pomimo Covidu udało się zrealizować to najważniejsze zadania. Przystąpiliśmy do budowy Domu Pomocy Społecznej, w szpitalu wyremontowaliśmy kolejne oddziały.

Z jakiej zrealizowanej inwestycja w ubiegłym roku jest pan najbardziej dumny?

Z inwestycji w sferze drogowej to na pewno oddanie do użytku długiego, liczącego ponad 6 km odcinka drogi Kaczory – Wierzbno. To na pewno jest powód do zadowolenia. Była to nasza sztandarowa inwestycja. Jestem ogromne zadowolony z tego, co wydarzyło się w szpitalu, jednostce, w którą inwestujemy dużo naszych i zewnętrznych środków. Przypomnę, że w ubiegłym roku oddana została do użytku Centralna Sterylizatornia, oraz oddział ginekologiczny. Na pewno dumny jestem z tego, że pomimo tych wszystkich trudności rozpoczęliśmy budowę Domu Pomocy Społecznej.

Na ostatniej sesji radni przyjęli jednogłośnie Budżet Powiatu Ostrowskiego, który pod względem wielkości wydatków przekroczył pułap 200 mln zł? Patrząc na niektóre zawirowania nad budżetami sąsiednich samorządów, gdzie toczą się długie dyskusje, jak to się udało, że w powiecie budżet jest po raz kolejny jednogłośnie przyjmowany?

Często polemizuję z głosami osób, które mówią, że u was to wszystko przechodzi gładko, wy nie macie tyle problemów, jak inne miasta, inne gminy czy powiaty. To wcale tak nie jest! My też mamy swoje problemy, jeśli chodzi o oświatę, domy pomocy społecznej, czy służbę zdrowia. Jednak od kilku lat, odkąd jestem starostą, wypracowaliśmy swój model współpracy. Nad budżetem pracujemy wspólnie. Każdy radny ma prawo zgłosić swoje propozycje do tego budżetu i staramy się, żeby w tym budżecie te oczekiwania, na miarę naszych możliwości, zostały spełnione. To, że sesje nie ciągną się w powiecie godzinami, to jest efekt tego, że pracujemy wcześniej w komisjach czy zespołach. Uważam, że budżet powinien być wypracowany w mniejszych gremiach, a wtedy gdy przychodzi do głosowania mamy już dokument wypracowany.

To, że decyzja zapadła jednogłośnie świadczy również o czymś innym. Mówiąc o inwestycjach także medialnie, bardzo często podkreślam, że to nie jest zasługa tylko i wyłącznie starosty lub jego najbliższych jego współpracowników. Najczęściej używam liczby mnogiej. Każdy z radnych, kto głosował za budżetem czy danym projektem może sobie przypisać udział w danej inwestycji.

Podczas ostatniej sesji związanej z budżetem byłem podbudowany wystąpieniami szefów poszczególnych klubów, którzy bardzo odpowiedzialnie mówili o sytuacji w powiecie, o budżecie właśnie. Było można dostrzec, że autentycznie wszyscy nad tym budżetem się pochylali i że wszyscy jesteśmy za ten powiat odpowiedzialni. Bo trzeba jasno powiedzieć, że szpitalne łóżko, czy wyremontowany szpitalny oddział lub droga nie mają żadnych barw politycznych.

Jakie inwestycje w tym roku powiat planuje zrealizować?

W tym roku budżet przekroczył magiczną kwotę 200 mln zł i, co jest ważne, wydatki majątkowe stanowią już na starcie kwotę 41 mln zł W analogicznym okresie roku 2020 była to kwota 25 mln zł. Jestem przekonany, biorąc pod uwagę perspektywę pozyskania środków zewnętrznych, że w ciągu roku wydatki majątkowe przekroczą 50 mln zł. To jest wskaźnik, który świadczy o sile samorządu. W tym roku sięgamy również po środki zwrotne. Przewidujemy emisję obligacji na poziomie 15 mln zł. Nie stanowi to jednak zagrożenia dla budżetu powiatu ostrowskiego, gdyż po zaciągnięciu tych środków zwrotnych nasze całe zadłużenie będzie na poziomie 49 mln zł.

Specyfika naszego powiatu powoduje, że bardzo ważne są drogi, których mamy ponad 500 km. Dlatego w wydatkach zadania drogowe dominują. Z dużych zadań, które będziemy realizować w cyklu trzyletnim, to jest droga Rososzyca – Wielowieś Klasztorna. Jest to zadanie, na które projekt przewiduje kwotę 10 mln i mamy nadzieję, że uda nam się tutaj pozyskać środki zewnętrze. Następnie przewidujemy gruntowny remont drogi w Biskupicach Ołobocznych, dokończenie dużego remontu drogi Kaczory – Wierzbno, gdzie pozostał kilkusetmetrowy odcinek już na terenie miasta Odolanów, na ulicy Raszkowskiej. Oprócz tego będzie dużo zadań drobniejszych zadań.

Jeśli chodzi o szpital to największym zadaniem w roku 2021, ale też chyba w historii naszego szpitala, będzie budowa bloku operacyjnego. Będzie on zlokalizowany w wybudowanym nowym skrzydle na ostatnim piętrze, które jest obecnie w stanie surowym zamkniętym. Teraz trzeba wykończyć ten obiekt o powierzchni 1000m2 i wyposażyć. Całkowity koszt zadania to kwota 20 mln zł, z czego 14 mln zostało pozyskane już z tych funduszy inwestycyjnych, które są kreowane przez rząd. Reszta będzie pochodziła z budżetu szpitala oraz powiatu. Rok 2021 to również w szpitalu to również modernizacja oddziału ortopedycznego.

W oświacie największym zadaniem będzie termomodernizacja Bursy Szkolnej przy ulicy Tomczeka. Jest to budynek, który czeka już od dłuższego czasu na ten remont i na ten cel chcemy przeznaczyć 2.5 mln zł. Będzie realizowana również modernizacja Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych oraz drobne remonty w pozostałych szkołach.

Ostatnie zadanie, które celowo zostawiłem sobie na koniec, to wielka inwestycja, jaką jest budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Staroprzygodzkiej. Na realizacje tego zadania przeznaczyliśmy w tym roku 12 mln zł. Przypomnę, że koszt tego zadania to jest ok.18 mln złotych i zadanie ma być zakończone w roku 2022. Można powiedzieć, że dla 80 osób nowy Dom Pomocy Społecznej zacznie funkcjonować w drugiej połowie 2022 roku.

W przypadku uzyskania w tym roku dodatkowego dofinansowania inwestycji zaoszczędzone środki, na co mogą być przeznaczone, co nie było planowane w budżecie na 2021 rok?

To na pewno jest to cała gama inwestycji drogowych. Mamy również w kilku szkołach do zakończenia gruntowne remonty.

Pałac w Lewkowie. Według planu prace powinny zakończyć się na wiosnę 2021 roku. Jak obecnie wygląda sytuacja z przejęciem obiektu przez powiat i czy samorząd jest gotowy na jego przejęcie pod względem finansowym?

W poprzedniej kadencji radni jednogłośnie wyrazili wole przejęcia Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie. Aktualnie, co warto podkreślić, właścicielem tego obiektu jest nadal Urząd Marszałkowski. My przymierzamy się do ewentualnego przejęcia tego obiektu w momencie, gdy remont zostanie zakończony. Na to zadanie pozyskane zostały znaczące środki unijne, które teraz muszą zostać rozliczone. Wówczas będziemy mogli pochylić się nad tematem przejęcia tego obiektu. Nie chcę jeszcze zdradzać szczegółów na jakich zasadach miałoby się to odbyć. Jednym z warunków przejęcia Zespołu Pałacowo-Parkowego jest wyasygnowanie kwoty ok. 2 mln zł na dokończenie remontu jednej z oficyn. To wszystko przed nami! Czekamy, jak potoczą się prace i rozmowy. Póki co na zewnątrz pałac i budynki towarzyszące wyglądają coraz ładniej, jednak wewnątrz jest jeszcze sporo zadań do zrealizowania. Podkreślam, jesteśmy zainteresowani przejęciem tego obiektu, ale oczywiście musi to być poprzedzone gruntowną analizą kosztów. Musimy pamiętać, że inny był koszt funkcjonowania tego obiektu kilka lat temu, a inny teraz.

Dziękuje za rozmowę.
Subscribe
Powiadom o
3 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments

Ważne że powiat się zmienia i to wielka pańska zasługa

Gdyby w mieście się jeszcze tak dogadywali

Dokładnie