Na poniedziałkowej sesji, 18 lutego 2019 roku, Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2019 roku. Uchwała została wysłana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Dotacja udzielana będzie na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, polegająca na likwidacji palenisk i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci:

– podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,
– ogrzewania gazowego,
– ogrzewania elektrycznego,
– ogrzewania olejowego,
– pompy ciepła.

Jak informuje ostrowski Urząd Miejski obecnie nie wydaje, ani nie przyjmuje wniosków na udzielenie dotacji. Informacja o rozpoczęciu wydawania wniosków oraz terminie ich przyjmowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu oraz przekazana mediom.

Osoby chcące skorzystać z dotacji muszą pamiętać, że likwidacja palenisk MUSI nastąpić dopiero po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, na zasadach w niej określonych. Podstawą do udzielenia dotacji będzie złożenie przez podmiot uprawniony wniosku o udzielenie dotacji.

Dotacja może być udzielona na finansowanie wydatków w kwotach netto poniesionych na realizację zadań:

– w wysokości 5000,00 zł w przypadku nowych źródeł ogrzewania – podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego lub ogrzewania olejowego,
– w wysokości 10 000,00 zł, w przypadku nowego źródła ogrzewania – pompy ciepła.

Udzielona dotacja NIE MOŻE być przeznaczona na finansowanie wydatków poniesionych przed datą wypłacenia przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski dotacji wnioskodawcy.

 
ŹRÓDŁOUM Ostrów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments