Trwa wideokonferencja prezydent miasta Beaty Klimek oraz Marzeny Wodzińskiej, prezes RZZO poświęconą wykonanemu w spółce audytowi oraz przygotowaniu planu rozwiązań zidentyfikowanych w nim zagadnień.

Wideokonferencja Beaty Klimek, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Marzeny Wodzińskiej, prezes RZZO, poświęcona wykonanemu w spółce audytowi oraz przygotowaniu planu rozwiązań zidentyfikowanych w nim zagadnień.

– Audyt zgodnie z zapowiedziami został przeprowadzony i został przedstawiony udziałowcom RZZO w Ostrowie i dzisiaj chcemy przedstawi jego wyniki mieszkańcom Ostrowa – mówiła prezydent miasta Beata Klimek.

Najważniejsze kwestie o których poinformowano podczas konferencji.

Stacja pogodowa która umożliwia nam dostosowanie pewnych procesów technologicznych do panujących warunków została już zakupiona – mówi Mikołaj Kostka, I zastępca prezent miasta. Będzie również rekomendowane, żeby bioodpady ie były przywożone na wysypisko w workach z gmin ościennych, tylko jak to jest w Ostrowie, żeby zbierane były do koszy.

Spółka zostanie również wsparta przez miasto Ostrów kwotą 3,9 mln złotych. W roku 2020 wsparcie ma wynieść 1,4 mln zł, w 2021 roku 1 mln oraz aportem do spółki ma być wniesiona działka warta ok 1,5 mln zł.

– Strategiczne cele to ograniczenie lub wyeliminowanie uciążliwości działania RZZO w obecnej lokalizacji, dostosowanie instalacji do najlepszych dostępnych technologii, pozyskanie energii na potrzeby miasta z przetwarzanych odpadów – mówił Mikołaj Kostka.

20 listopada o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie z Zarządem Osiedla Zacisze-Zębców, a spotkanie z mieszkańcami online odbędzie się 1 grudnia.

– Mam nadzieje, że audyt przyczyni się do tego że ta instalacja zacznie produkować mniej uciążliwości i że stanie się się zakładem który realizując swoją swoją misje oraz swoje cele i nie będzie tak uciążliwy dla swoich sąsiadów – mówi Beata Klimek.
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments