Wyrokiem z dnia 17 lipca 2019 r Sąd Okręgowy III Wydział Karny w Kaliszu Odwoławczy rozpoznał apelację Prokuratora Rejonowego w Kaliszu, uwzględnił ją nakładając na skazanych wnioskowany obowiązek informowania kuratora sądowego o przebiegu próby i w pozostałym zakresie utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu.

 

Prokurator zarzucił 3 skazanym ówczesnym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, że przesłuchiwani w charakterze świadków w latach 2015-2016 r. będąc uprzedzonymi o odpowiedzialności karnej grożącej za mówienie nieprawdy lub zatajenie prawdy, kolejno przed Prokuratorem oraz Sądem złożyli mające służyć za dowód zeznania podając nieprawdę co do okoliczności przebiegu interwencji służbowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. w tym, że zatrzymany miał zdjęte kajdanki, machał rękoma i nogami, używał słów wulgarnych, a także kopnął podejmującego interwencję, co miało doprowadzić do zgodnego z prawem użycia pałki służbowej przez jednego z ustalonych funkcjonariuszy policji czym utrudnili prowadzone przez Prokuratora i Sąd postępowanie.

Sąd podzielił w całości poczynione przez Prokuratora ustalenia dotyczące stanu faktycznego i w oparciu o powyższe skazał w/w na kary 10 miesięcy pozbawienia wolności zawieszając warunkowo wykonanie orzeczonych kar na okres 2 lat tytułem próby zobowiązując skazanych ponadto do pokrycia kosztów procesu.

Ówczesny funkcjonariusz, który w dniu 14 sierpnia 2015 r. niezasadnie użył pałki służbowej, został w odrębnym postępowaniu oskarżony przez Prokuratora Rejonowego w Kaliszu o przekroczenie uprawnień i spowodowanie obrażeń ciała naruszających rozstrój narządów ciała na okres poniżej 7 dni i prawomocnie skazany wyrokiem z dnia 18 października 2016 r.

Wyrok jest prawomocny nie przysługuje od niego środek odwoławczy.

 
ŹRÓDŁOProkuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments