Zainaugurowano nowy rok akademicki na Ostrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

0

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019-2020 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się w auli Społecznej Akademii Nauk, która od początku wspiera ideę Uniwersytetu.

Naukę na ostrowskim uniwersytecie (OUTW) rozpoczęło 410 seniorów w ponad 30 grupach tematycznych. W podniosłym nastroju zabrzmiał „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru Ostrowianki.

Prezesa Zarządu Józef Kozan powitał serdecznie wszystkich studentów ostrowskiego uniwersytetu przybyłych do auli Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim, z którą to uczelnią – podkreślił – wiąże nas nić współpracy i współdziałania w dziedzinie edukacji i integracji seniorów miasta Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego. Patrząc z satysfakcją w przeszłość wyraził przekonanie o pozytywnej roli uniwersytetu w życiu każdego członka w kolejnym roku akademickim. O tym, że wpływać on będzie na ich aktywność (intelektualną, psychiczną, społeczną, fizyczną ), na poczucie swojej wartości, na twórczą integrację oraz na poprawę zdrowia i życiowego optymizmu w trudnym procesie zdrowego i bezpiecznego starzenia się.

Józef Kozan podsumował działalność ostrowskiego uniwersytetu w czasie wakacji. Zaakcentował, że dowodem aktywności OUTW jako stowarzyszenia jest udział w tym czasie przedstawicieli ostrowskiego uniwersytetu w XI Forum III Wieku w Nowym Sączu i Krynicy (Maria Wojtaszek), w Spotkaniu Wielkopolskich UTW w Skorzęcinie (Kazimierz Nawrocki i Henryk Czechak) oraz w III Wielkim Kongresie UTW w Warszawie (Aleksandra Biegańska i Ewa Skibińska) Poinformował, że w ciągu 12 lat działalności w zajęciach uczestniczyło około 11 tysięcy słuchaczek i słuchaczy a ilość grup przekroczyła 500… To jest nasz fenomen, mamy wypracowaną swoją markę i rangę w środowisku lokalnym i w kraju – zauważył – i za to wszystkim członkom oraz absolwentom OUTW oraz władzom samorządowym miasta, powiatu i województwa dziękuję.

Przedstawił następnie zadania na rok akademicki 2019-2020. Zapowiedział procedurę immatrykulacji (ślubowania słuchaczy, którzy wyrazili chęć studiowania w Ostrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku) Ich przedstawiciele, po złożeniu ślubowania, zostali mianowani na studentów przez przewodniczącego Rady Programowej Tadeusza Sarnowskiego i odebrali legitymacje z rąk wiceprezesa Zarządu OUTW Aleksandry Biegańskiej. W imieniu pierwszego rocznika studentów Bogdan Doroszewski podziękował za przyjęcie w szeregi słuchaczy uniwersytetu i złożył przyrzeczenie o przestrzeganiu praw studentów i godnego reprezentowania uczelni.

W swoim wystąpieniu Tadeusz Sarnowski – dziekan Ostrowskiego Wydziału Społecznej Akademii Nauk stwierdził, że uroczystość inauguracji roku akademickiego jest największym świętem w każdej uczelni. Pogratulował nowym studentom mówiąc, aby potraktowali swoją decyzję jako kolejną życiową przygodę, aby patrzyli z optymizmem w przyszłość. Mieli świadomość, że czas spędzony na uniwersytecie nie jest czasem straconym, jest czasem wykorzystanym. Warto więc być otwartym i radosnym na nowe wyzwania. Cieszyć się z każdego dnia. Brać z życia wszystko, co najlepsze w myśl zasady; razem uczymy się, razem przyjaźnimy się. To gwarancja dobrej jakości dojrzałego życia. Zapewnił, że Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim będzie nadal wspierać działalność Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Życzył słuchaczom niesłabnącego zapału i motywacji do poszerzania swoich horyzontów, wykładowcom satysfakcji z pracy a Zarządowi Stowarzyszenia realizacji wszystkich planów i zamierzeń na kolejną dekadę. Zaprosił wszystkich do budowania pomyślności ostrowskiego uniwersytetu.

Zabierając głos Maria Wojtaszek, członek Zarządu OUTW poinformowała o swoim pobycie na XI Forum III Wieku w Nowym Sączu i Krynicy, zaś Kazimierz Nawrocki, rzecznik ostrowskiego uniwersytetu podzielił się swoimi refleksjami ze spotkania wielkopolskich UTW w Skorzęcinie.

Wszyscy zaproszeni goście pogratulowali Zarządowi i członkom OUTW okazałego dorobku, wspaniałego wpisania się w życie wspólnoty samorządowej. Studentom ostrowskiego uniwersytetu dziękowali za to, że dając dobry przykład innym seniorom pokazują, że jesień życia może być czasem wielu barw, różnorodnych form spędzania wolnego czasu oraz nawiązywania nowych relacji z drugim człowiekiem. Życzyli uniwersytetowi dalszego, dynamicznego rozwoju. Stwierdzali jednomyślnie, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim należy do najlepszych w kraju i stanowi przykład warty upowszechniania i naśladowania. Podkreślali, że uniwersytet jest dobrą wizytówką swojego miasta w kraju i za granicą.

Wykład inauguracyjny nt. „Zagrożenia demograficzne Europy i Polski” wygłosił prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dziękując wszystkim za obecność i wsparcie Józef Kozan życzył członkom Stowarzyszenia wszystkiego, co najlepsze na kolejny rok akademicki. Przede wszystkim dobrego zdrowia, wielu sił do realizowania kolejnych planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności na każdej płaszczyźnie pracy i aktywności.

Jeszcze długo po zakończeniu oficjalnej uroczystości przy kawie trwały sympatyczne rozmowy pomiędzy studentami ostrowskiego uniwersytetu a przedstawicielami władz o miejscu seniorów i postrzeganiu ich społecznej roli. Widać było, że seniorzy OUTW to zespól ludzi dobrze się rozumiejących, z pasją i zaangażowaniem realizujący piękną ideę integracji i edukacji środowiska.

Kazimierz Nawrocki, Rzecznik OUTW
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments