Rzeka Barycz została zanieczyszczona ściekami nieznanego pochodzenia na odcinku około 60 km od Odolanowa do miejscowości Wąsosz. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie apeluje o powstrzymanie się od przeprowadzania spływów kajakowych, łowienia ryb oraz wszelkiej aktywności nad rzeką.

Do zanieczyszczenia ściekami nieznanego pochodzenia rzeki Baryczy doszło na odcinku około 60 km od Odolanowa do miejscowości Wąsosz.

– Na terenie Gminy Odolanów, na podmokłym (częściowo w skutek opadów deszczu) terenie pomiędzy rzekami Kuroch, Barycz i Złotnica zgromadzone są pryzmy nawozów naturalnych, które zanieczyszczają wody zlewni Baryczy. Pobrane próbki wody rzeki wskazują na prawie całkowity brak tlenu w rzecze oraz na zanieczyszczenie przede wszystkim związkami azotu organicznego i amonowego – informuje w opublikowanym komunikacie Marian Janicki, Burmistrza Gminy i Miasta Odolanowa. – Mając powyższe na uwadze proszę o podjęcie pilnych działań (przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców, rolników) mających na celu niezwłoczne usunięcie naruszeń, w tym zebranie pryzm obornika z terenów podmokłych i zalanych.

Pracownicy Wód Polskich otrzymali zgłoszenie  w godzinach wieczornych w dniu 1 lipca i niezwłocznie poinformowano Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Policję i Straż Pożarną. W najbliższych dniach będą kontynuowane działania kontrolne i sprawdzające miejsca, które stwarzają potencjalne zagrożenie oraz będą monitorowały sytuację.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w opublikowanym komunikacie apeluje – „o powstrzymanie się od przeprowadzania spływów kajakowych, łowienia ryb oraz wszelkiej aktywności nad rzeką. Prosimy o rozsądne zachowania  w trosce o zdrowie swoje i najbliższych. (…) nie korzystajcie z wody Baryczy!
ŹRÓDŁOwroclaw.wody.gov.pl, odolanow.pl